DK

Vi søger specialestuderende til et spændende tværfagligt projekt!

ERIK arkitekter samarbejder med 7 universiteter i Europa i et 6-årigt forskningsprojekt, som skal bringe ny viden og konkrete guidelines om, hvordan man energieffektiviserer gamle historiske bygninger med isolering. ERIKs opgave er at samle al forskning og læring i en visuel webguide, som rådgivere fra hele EU kan søge viden og byggefaglig hjælp. Vi søger derfor en gruppe selvstændige og engagerede kandidatstuderende, som brænder for kommunikation inden for webdesign, tekstforfatterskab, visualisering, filmproduktion mm. I skal skrive et anvendelsesorienteret speciale hvor I, i en tværfaglig gruppe, bidrager med jeres viden i løsningen af en kompleks, men konkret opgave. Resultatet forventer vi er meningsfyldte og faktuelle specialer, et interessant tværfagligt samarbejde, hvor I kommer til at skabe grundlaget for formidlingen af 50 internationale forskeres arbejde.

 

Specialet

RIBuild projektet udvikles på tværs af forskellige forskningsdiscipliner, som spænder fra materialeegenskaber i byggematerialer, simulering af byggekomponenters egenskaber, accelererede sandsynlighedssimuleringer og totaløkonomiske analyser. Alle disse emner er udviklet på et meget fagligt højt niveau og der er i projektet fremkommet helt ny viden, som publiceres i videnskabelige artikler. I får adgang til denne ’nørdede’ forskningsverden og kommer til at kommunikere med forskere og studerende fra andre lande. I skal derfor forvente mundtlig og skriftlig kommunikation på engelsk. Projektet omfatter følgende delopgaver:

  • Udvikling og programmering af hjemmeside
  • Udvikling af storyboard til videoproduktion
  • Opbygning af søgearkiv med forskningsmateriale og publikationer
  • Udarbejdelse af illustrationer og tegninger
  • Engelske beskrivelser og vejledninger til hjemmeside

 

Jeres kompetencer

Vi forestiller os, at I er en gruppe på 2-4 studerende, som studerer IT og Kommunikation, evt. kombineret med medieteknologi, information systems eller lignende. Vi forestiller os desuden, at I:

  • Har generel interesse for forsknings- og innovation
  • Har høj professionel stolthed og stræber efter at lave det bedst mulige speciale
  • Evner at arbejde selvstændigt i gruppen, men også kan arbejde i et tværfagligt samarbejde med forskere, studerende og os arkitekter
  • Har et højt engelskniveau, både skriftligt og mundtligt

 

Vi tilbyder

I vil få kontorplads på ERIK arkitekters tegnestue, beliggende i Den Hvide Kødby i København, hvor miljøet er kendt for kreativitet, stor handlefrihed og høj faglighed. Vi tilbyder løbende sociale og faglige arrangementer samt frokostordning.

 

Ansættelsesvilkår

Opstart er primo september 2018 og samarbejdet løber over et semester, hvorefter der er gode muligheder for efterfølgende projektansættelse, da projektet strækker sig over halvandet år.
Det er et krav, at I bor indenfor max to timers transport fra København.

 

Flere oplysninger

Hvis I har spørgsmål eller vil høre mere om specialesamarbejdet, er I velkomne til at kontakte Partner Morten Ørsager på mo@erik.dk eller tlf.: 4214 7004.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgning, CV og karakterudskrift bedes fremsendes senest 27. august 2018 via nedenstående link. I ansøgningen bedes I ud over jeres motivation for at søge redegøre for, hvordan I vil gribe specialet an – gerne med angivelse af konkrete projektidéer. Hvis du har kontakt til andre studerende, som kunne være interesseret i samarbejde på projektet, er I velkommen til at ansøge sammen.

Vi indkalder til samtale i uge 35.

 

TILBAGE TIL TOP