DK

Byplan & Landskab

Vores byplans- og landskabsarkitekter arbejder med sammenhængende arkitektoniske helhedsbegreber og laver byrums- og landskabsprojekter i alle skalatrin – både på byomdannelsesniveau og renoveringsniveau. Vi brænder for at skabe den bedste synergi mellem livet i og uden for bygningerne.

Alice Bro Grønvaldt
Alice Bro Grønvaldt
Lene Trangbæk Kjærsgaard
Lene Trangbæk Kjærsgaard

Landskabsarkitekt

T [+45] 8999 2238

ltk@erik.dk

TILBAGE TIL TOP