DK

ERIK har fået Viborg Byråds Arkitekturpris 2019

Boligselskabet Sct. Jørgen og ERIK arkitekter er tildelt Viborg Byråds Arkitekturpris 2019 primært for sin insisteren på, at det er muligt at opføre, renovere og indrette almene boliger i den gamle Latinskole i Viborgs historiske bykerne – vel at mærke uden at gå på kompromis med forpligtelsen og respekten for vores fælles kulturarv.

Overrækkelsen fandt sted i den gamle latinerskolegård, hvor formand for Boligselskabet Sct. Jørgens bestyrelse, Johannes Stensgaard, borgmester Ulrik Wilbek og partner i ERIK arkitekter, Jesper Laursen, afslørede bronzeplaketten på bygningens ydermur.

Latinskolen er en del af et større projekt med at ombygge og modernisere det historiske kvarter, som bl.a. Latinskolen, Stillings Gaard og Lidengaard er en del af. Kvarterets bygninger har tidligere huset Viborg Kommunes administration og blev i 2013 lagt ud til salg, da kommunen skulle flytte ind i det nye rådhus.

ERIK arkitekter var bygherrerådgivere for konsortiet bestående af de fem nuværende ejere af bygningerne (Boligselskabet Sct. Jørgen, Gammeltorv Ejendomme, Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning, Claus Anker Christensen og Jørgen Balle Madsen), da der skulle lægges bud ind på kommunens administrationsbygninger. Her blev der blandt andet indgået aftale om at indrette de fælles gårdrum til gavn for beboerne, og da de vandt udbudsrunden, var grundstenen for projektet lagt.

ERIK arkitekters restaureringsarkitekter har arbejdet med at få indrettet Boligselskabet Sct. Jørgens bevaringsværdige bygninger til almene boliger og med at opføre nybygningen af Latinskolens ene fløj i historisk stil. Her har en løbende dialog med Kulturstyrelsen været central for at lykkes med at kombinere nutidens krav til bl.a. dagslys, tilgængelighed, brandkrav og flugtveje med kravet om at bevare de bevaringsværdige bygningers kulturbærende værdier.

Endelig har ERIK arkitekter stået for landskabsprojektet i de to gårdrum, hvor de gamle brosten fra Nytorv er anvendt på en ny måde. Landskabsprojektet binder bygningerne sammen og skaber nogle hyggelige opholdsarealer for kvarterets beboere. I den indre gård er der plantet nye lindetræer som erstatning for de gamle træer, der var gået ud, således at beplantningen hænger sammen med de nye lindetræer på Nytorv og i Latinerhaven.

I ERIK arkitekter er vi rigtig glade og stolte over prisen og for projektet, hvor vi gennem en årrække har fået sat vores kompetencer inden for bygherrerådgivning, bevaringsværdigt byggeri og landskabsarkitektur i spil.

 

 

 

Nomineret til projektpris 2019

Vores flotte og banebrydende projekt Generationernes Hus er kommet i fint selskab. Sammen med fire andre nytænkende projekter, er Generationernes Hus blevet nomineret til Estate Medias projektpris 2019.

I ERIK takker vi for tilliden, som fulgte med, da vi stod foran den store opgave med at tegne et velfærdsarkitektonisk projekt, der skulle forene mennesker på tværs af generationer og styrke fællesskabet. Et stort tillykke til bygherren, samarbejdspartnere og de kommende beboere med nomineringen.

Læs mere om Generationernes Hus og de mange tanker bag projektet her.

Hvis du ikke allerede har stemt på din favorit til Projektprisen, kan du stemme på den og de nominerede i de fire andre kategorier i forbindelse med Estate Media Priserne 2019. Stem via linket her.

ERIK laver sølv til guld

ERIK står bag Fyns første DGNB guld-certificerede boligbyggeri, der netop har rundet ét år.

I dag er det ét år siden, at de første familier flyttede ind i 40 velindrettede, lyse og ikke mindst bæredygtige boliger i Lensmarken i Årslev. Lensmarken er Fyns første DGNB-certificerede boligbyggeri – ovenikøbet i kategorien guld – og har af gode grunde mødt stor interesse fra kommuner, leverandører og andre almene boligorganisationer.

ERIK har tegnet og projekteret de 40 boliger i ’den lille grønne landsby’ med helhedsorienteret bæredygtighed som omdrejningspunkt i alt fra overvejelser om byggematerialer til selve byggeprocessen og byggeriets levetid. Udgangspunktet var en DGNB sølv-certificering, men efter at have leveret stærkt på alle bæredygtighedsparametre, blev sølv omsat til guld.

Boligerne er fordelt på otte bygningskroppe med fem boliger i hver, og rækkehusene danner således en lille landsby beklædt med FSC-certificeret træ og grønne sedumtage. Indeklimaet er i top, og med den flotte DGNB-certificering er miljøbelastningen i bund. Boligerne har egne varmeinstallationer i form af luft-til-vand-varmepumper og regn- og overfladevand håndteres på grunden i LAR-løsninger.

Projektet har især fokus på den sociale bæredygtighed; konkret udmøntet i bebyggelsens mange centralt beliggende fællesarealer og sociale mødesteder, hvor leg og ophold er gennemgående funktioner. Fællesarealerne fremstår i et vist omfang som naturområder af hensyn til at fremme biodiversiteten, og indeholder både frugttræer og regnbede. Foruden naturområderne spreder fællesarealerne liv og glæde med blandt andet legepladser, overdækket udekøkken, urtebede og fælles grill- og bålplads.

 

ERIK deltog på Lensmarkens etårs fødselsdag og fejring af DGNB guld-certificeringen d. 27. juni, hvor Mathilde Landgren fra Green Building Council Denmark overrakte den officielle plakette til formanden for Civica, Flemming Jensen.

 

Se den flotte dronefilm fra Lensmarken her, som bygherren Civica har optaget.

Vi bygger på

Pr. 1. juli 2019 bliver Bitten Munk Warmdahl direktør for HR, jura & skriftlige tilbud. Jonas Petersen overtager rollen som afdelingsleder i København.

Flere og flere konkurrencer afgøres ikke længere alene på arkitektur, men i langt højere grad end tidligere også af kvaliteten i den skriftlige del af tilbuddene. Endvidere er flere og flere konkurrencer rene skrivekonkurrencer. Derfor er det afgørende at skabe en stærk forankring og forudsætningerne for et højt niveau i kvaliteten af tilbudsskrivningen. Denne stafet har Bitten Munk Warmdahl i stigende grad og med stor succes løbet med. Nu tager vi skridtet fuld ud, idet Bitten fremover indtræder i en rolle som direktør for HR, jura & skriftlige tilbud, hvilket også indebærer en mere tværgående rolle i virksomheden.

Bitten får en nøglerolle i professionaliseringen af tilbudsskrivningen, herunder i udvælgelsen af de rigtige hold og i profileringen ERIKs kompetencer, der skal sikre høj kvalitet i alle skrevne tilbud. Med sin uddannelsesmæssige baggrund som cand.jur. og mangeårige erfaring med juridisk rådgivning i større byggesager, skal Bitten desuden være med til at understøtte og udvikle virksomheden inden for det juridiske område. Som en del af dette skal Bitten fungere som generel sparringspartner for projektlederne i relation til juridiske og ansvarsmæssige forhold. Den øgede kompleksitet, stigende grad af regulering og skærpede krav i byggebranchens lovgrundlag – senest med et nyt ABR18 og AB18 – gør Bittens erfaring og store viden enormt værdifuld, når vi i de kommende år skal løfte virksomheden op på et nyt niveau.

Overgangen i opgaverne har været en løbende proces, og vi har allerede set det positive resultat heraf med mange vundne tilbud. For at få kabalen til at gå op med blot 24 timer i døgnet har vi ledt efter en profil til tegnestuen i København, der kan give Bitten den nødvendige luft hertil.

Jonas Petersen overtager derfor rollen som afdelingsleder i København, og skal fremover stå for den daglige drift og ledelse af tegnestuen.

Jonas startede pr. 1. februar som projektchef, og kommer med mange års erfaring fra byggesager – helt fra den tidlige opstart til aflevering. Han har arbejdet med projektering, projekteringsledelse, byggeledelse og -tilsyn, kompliceret koordinering, kvalitets- og tidsstyring i både projekt- og udførelsesfasen. Jonas har siddet fire år som projektleder på primært ombygnings- og renoveringssager – særligt boligrenoveringssager, skolerenoveringer/-ombygninger og teknisk due dilligence – og har i forlængelse heraf fire års erfaring med tung byggeledelse, senest på GAPS Psykiatrisk hospital Slagelse (1 mia. kr.), NN MAA Oral DP Launch Plant for Novo Nordisk (400 mio. kr.), BIO4 Amagerværket for og HOFOR (5 mia. kr.). Ved siden af opgaverne har Jonas fungeret som intern teamleder i Rambøll.

Vi er enormt stolte af at kunne tage dette vigtige skridt i en fortsat udvikling af tegnestuen, og siger tillykke til både Bitten og Jonas.

 

ERIK arkitekter optager fire associerede partnere

ERIK arkitekter fremtidssikrer virksomheden ved at optage fire yngre nøglemedarbejdere, der i deres nye roller som associerede partnere skal være kulturbærere og bidrage til den fortsatte udvikling af tegnestuen.

”Det er en meget stor glæde, at vi kan meddele, at Anders Gottfred Petersen, Andreas Kops, Morten Bluhm og Konrad Wojcik pr. dags dato optages som associerede partnere i ERIK arkitekter. Valget er faldet på disse fire medarbejdere, da de først og fremmest besidder faglige kompetencer på et højt specialiseret niveau og en udpræget forståelse for kundernes behov og ønsker. De bidrager hver eneste dag med stort engagement, som er med til løfte kvaliteten af ERIK arkitekters arkitektoniske signatur samt sikre realiseringen af vores strategiske målsætninger” siger Sine Juul Praastrup, adm. direktør.

Udnævnelsen skal desuden ses som en anerkendelse af det stigende ansvar som Anders, Andreas, Morten og Konrad har taget på deres skuldre. Med hver deres styrke og forskellige faglige profiler besidder de alle et naturligt lederskabsgen og en forretningsforståelse, der har gjort dem til naturlige ambassadører for ERIK arkitekters positive udvikling. Det er den slags egenskaber, der er helt afgørende for, at ERIK arkitekter vedbliver at være bygherrens foretrukne arkitekt i mange år frem.

Udover altid at gå forrest, tænker de også på, om hele holdet fungerer optimalt. Anders, Andreas, Morten og Konrad bidrager nemlig med faglig kompetent rådgivning, sparring og ved vejledning og udvikling af ERIK arkitekters medarbejdere. De fungerer således alle som et vigtigt bindeled mellem virksomhedens kreative ressourcer, deres kollegaer og de mange kunder, beboere, brugere og samarbejdspartnere.

 

 

Kontakt

Adm. direktør / Sine Juul Praastrup, tlf.: +45 2677 0460, e-mail: sjp@erik.dk.
For yderligere fotos og logoer henvises til www.erik.dk/medier

ERIK arkitekter optager to nye partnere

Som led i et løbende generationsskifte, optager ERIK arkitekter to nye partnere. Samtidigt udtræder Trine Neble af partnerkredsen.

ERIK arkitekter har det seneste år haft travlt med navneskifte, opkøb og en masse spændende projekter. Det næste naturlige skridt i den fortsatte udvikling er en udvidelse af partnerkredsen, gennem en udnævnelse af Jesper Brøndum og Jesper Laursen som nye partnere. Udnævnelsen kommer samtidigt med, at arkitekt og partner Trine Neble har ønsket at træde ud af partnerkredsen grundet sygdom i den nærmeste familie. Trine giver efter 27 år i ERIK arkitekter trygt partnerstafetten videre til de to nye partnere, som allerede i dag har nøgleroller i virksomheden og er vellidte blandt medarbejder og kunder.

”Det er en kæmpe glæde, at vi kan byde velkommen i partnerkredsen til Jesper og Jesper. De er begge er nøglespillere i vores organisation. Vi får hermed endnu mere fokus på at udvikle vores kompetencer i tæt samspil med vores fantastiske kunder og samarbejdspartnere, så vi fortsat kan levere værdiskabende arkitektur til bygherrer og brugere gennem rådgivning af høj kvalitet, siger Sine Juul Praastrup, adm. direktør.

Som partner vil jeg i endnu højere grad fokusere på at udvikle og styrke vores profil inden for primært det almene og offentlige område. Jeg brænder for at skabe et samarbejde, hvor vores strategier og processer skaber værdi for projekterne fra start til slut. Mit mål er at sikre, at vores kunder oplever høj kvalitet i vores ydelser og en klar sammenhæng mellem ønsker, økonomi og det færdige projekt,” siger Jesper Laursen. Jesper har været en del af ERIK arkitekter siden 2007, og har siden 2016 fungeret som afdelingsleder i Viborg, der beskæftiger 46 medarbejdere.

Jesper Brøndum har siden 2017 været direktør i afdelingen i Aalborg, som beskæftiger 12 medarbejdere. ”Jeg har sagt ja til at indtræde som partner i ERIK arkitekter, da virksomheden både er særdeles strømlinet, har et stort udviklingspotentiale og et sundt værdigrundlag. Som partner vil jeg fortsat fokusere på projektudvikling og salg. For at være den seriøse og foretrukne samarbejdspartner skal vi byde ind med en professionel og tillidsvækkende forståelse for projektudvikling samtidig med, at vi ikke må glemme vores arkitektoniske faglighed og kreative tænkning,” siger Jesper Brøndum.

”Det er med vemod, at vi siger farvel til Trine, som har ydet en uendelig stor indsats hos ERIK arkitekter gennem årene, og har som en af Danmarks dygtigste restaureringsarkitekter været en stor inspiration for sine kollegaer,” siger Sine Juul Praastrup. Fremover vil Trine arbejde som arkitekt og bygherre på Kronborg – en bygning som har en helt særlig plads i Trines hjerte.

 

Kontakt

Adm. direktør / partner Sine Juul Praastrup,
tlf.: +45 2677 0460, e-mail: sjp@erik.dk.

For yderligere fotos og logoer henvises til www.erik.dk/medier

Ét år med ERIK!

Selvom vi har rødder tilbage til 1930’erne, kan vi i dag fejre, at det er ét år siden, vi skiftede navn til ERIK arkitekter som følge af kraftig vækst. Med navneskiftet havde vi et ønske om at samle vores ekspertiser og fire tegnestuer under ét, og det mener vi, er lykkes til fulde. Vi er glade for, at både kollegaer, kunder og samarbejdspartnere har taget godt imod ERIK, og vi ser frem til i fællesskab at lave endnu mere værdiskabende arkitektur i fremtiden.
 

Tak for et godt år

Afslutningen på et spændende og travlt 2018 nærmer sig for ERIK arkitekter, og vi takker alle vore venner, samarbejdspartnere og kunder for et frugtbart samarbejde.

Med store forventninger til det kommende år sender vi de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

Nyt domicilbyggeri i naturskønne rammer

ERIK arkitekter er arkitektrådgiver på Trelleborg Sealing Solutions’ nye domicil og produktionsenhed, som placeres i det kuperede nordsjællandske bakkelandskab i Espergærde. Her er de grønne marker på den trekantede grund omgivet af skov, marker og en mindre sø, og området har gode trafikale forbindelser i form af de omkransende veje samt jernbanen.

Domicilet bliver 17.000 kvm stort, og den største del af arealet udgøres af produktionsfaciliteter, og rummer derudover en administrationsafdeling med stor tilknytning til produktionsenheden, hvor administrativt personale, salgsorganisation og udviklingsafdeling med tilhørende laboratoriefunktioner er placeret. Som et forbindende element på tværs af fagområderne, indeholder domicilet en fælleszone med blandede aktiviteter for både medarbejdere og gæster, som rummer ankomstarealer, showroom, mødecenter, medarbejdervelfærd, kantine og udendørs gårdhaver.

Samspillet mellem arkitekturen, det bølgende nordsjællandske morænelandskab og de nye landskabelige tiltag er en væsentlig del af det samlede arkitektoniske udtryk med bygningen, der åbner sig mod de grønne omgivelser og giver udsyn til marker og skov fra både arbejdspladser og fælleszoner. Der er lagt vægt på at skabe store luftige glaspartier, som især har til formål at lukke dagslyset ind til de omkring 400 medarbejdere i bygningen og ikke mindst give dem en stærk visuel forbindelse til det omkringliggende landskab med enkel udgang til den friske luft og de nye landskabelige, rekreative tiltag.

 

Når bygninger afspejler det liv, der leves i dem

På Erhvervsakademi Aarhus i Viby er indretning og kunst kombineret, så bygningens liv træder i karakter og giver de bedste muligheder for de studerendes dagligdag.

På Erhvervsakademi Aarhus i Viby er naturen budt indenfor. Et træ står op igennem de fire etager, foroven sidder en slørugle som symbol på den viden, der florerer i bygningens lokaler. Ved siden af sløruglen i træets top er der en enkelt vissen gren, klar til at falde til jords og få fotosyntesen til at starte igen. Præcis som en akademisk proces, som på ethvert tidspunkt kan starte forfra.

 

 

Fra elefant til bygning

Kunstneren hedder Kristian Vodder Svensson, og i et samarbejde med indretningsarkitekter fra ERIK arkitekter er der blevet skabt et studiemiljø, som afspejler og understøtter både studerende, lærere og personales forskellige behov.

Indretningsarkitekt Lotte Kirkegaard opdagede Kristian Vodder Svensson på sin daglige gåtur. Ikke langt fra tegnestuen ligger et galleri, Kristian Vodder Svensson samarbejder med, og over en periode sad han på gaden og malede en elefant i hans Avatar-lignende naturmotiver. ”Jeg var fuldstændig benovet,” fortæller Lotte om elefanten, der blev starten på et tæt samarbejde. Nu er elefanten skaleret gevaldigt op, og Kristian Vodder Svensson har fået et langt større lærred.

 

 

En treenighed af kunst

ERIK arkitekter har siden 2013 været fast rådgiver for Erhvervsakademi Aarhus. Der er tale om flere bygninger, som minder om hinanden, men ifølge Lotte Kirkegaard har hvert deres liv. Fælles for bygningerne er designudtrykket og kunsten. Hovedbygningen er udsmykket billedkunstner Per Petri, som igennem bygningen blandt andet på finurlig og humoristisk vis fortæller historien om den franske gæstelærer. En anden bygning er af skulptør og kunstmaler, Papfar, dekoreret med udkig til flere steder i verden. Og så er der bygningen, som huser uddannelser indenfor jordbrug og finans, hvor Kristian Vodder Svenssons værker pryder huset.

For Lotte Kirkegaard er det ikke bare en sjov opgave at få inddraget kunst i indretningen: ”Det er inspirerende, og det giver bygningen et ekstra lag og dybde til noget fagligt og tungt. Og så tilføjer det bare noget rummelighed.”

 

En gensidig tillid

Inde i det høje træs krone har Kristian Vodder Svensson gemt en John Deere traktor. På en af de store vægge er der malet to hættemåger, som en spids kommentar til det højaktuelle maskeringsforbud. Og ved siden af træets bund, står en hund med det ene bagben løftet. Jo mere man bevæger sig rundt i bygningen, desto flere finurlige detaljer lægger man mærke til.

Kristian Vodder Svensson har haft frie tøjler i huset, og netop en gensidig tillid kunstneren og arkitekterne imellem er nødvendig for at processen glider.

”Vi har stor respekt for det Kristian kan. Det er jo det, han er god til,” fortæller indretningsarkitekt Lotte Kirkegaard. Kristian Vodder Svensson mener selv, at hans værker opfordrer beskuerne til at spørge sig selv, hvem de er, og hvad de skal: ”Og det er jo det, de skal her. Det er jo skridtet til resten af deres liv.”

 

At imødekomme behov

For Lotte Kirkegaard er brugeren altid i centrum, når hun er med til at indrette bygninger som blandt andet Erhvervsakademiet. Det ses også i farvesammensætningen, hvor fire farver går igen. Grøn er dog den mest fremtrædende, og som Kristian Vodder Svensson siger, er netop den farve særligt beroligende.

Når en proces som denne skal lykkes, er der ifølge Lotte Kirkegaard flere faktorer, der skal spille sammen. For eksempel spiller økonomi en naturlig rolle. Men for Lotte Kirkegaard er den ypperligste opgave at imødekomme de forskellige behov, der måtte være på stedet. Om det så handler om de studerende, lærerne, personalet eller helt materielle behov som genbrug fra tidligere lokaler, så skal indretningen ikke bare se flot ud, den skal være funktionel.

 

Den perfekte løsning

De studerende har igennem forløbet haft mulighed for at følge med i Kristian Vodder Svenssons aktiviteter. Og de studerende er begejstrede – både for indretningen og kunsten.

”Det fungerer helt vildt godt. Vi har været overraskende glade for det med alle de små kroge,” fortæller Marc Reseke, der til dagligt studerer til jordbrugsteknolog på Erhvervsakademiet. Ifølge ham er indretningen og især den grønne farve og kunsten med til at give noget dybde og fjerne den kliniske fornemmelse. Og så giver den grønne farve ifølge Marc Reseke ikke kun ro, men afspejler også husets brugere: ”Det er perfekt, det er 100 procent os.”

 

Konrad Wojcik vinder Talentprisen ved årets Building Awards

Fredag den 9. november blev dette års Building Awards afholdt, og ERIK arkitekters Konrad Wojcik blev vinderen af Talentprisen 2018. En pris, som hylder branchens fremtid.

Til prisuddelingen i fredags blev i alt 11 awards uddelt til virksomheder og personligheder i dansk byggeri, der særligt arbejder mod et grønnere og mere bæredygtigt byggeri.

”Oftest hører man om talenter indenfor sportens verden, men talenter findes alle steder – og i særdeleshed i byggebranchen,” fortalte direktør for Unidrain Peter Secher, som overrakte Talentprisen til Konrad.

En overrasket Konrad gik på scenen, efter at aftenens vært Lise Rønne udråbte Konrad som vinder.

”Jeg vil først og fremmest takke ERIK arkitekter, som har troet på mig og har skabt et miljø, hvor jeg kunne udvikle mig, blive hørt og skabe arkitektur, som jeg tror på – som vi alle tror på hos ERIK arkitekter,” fortalte Konrad, inden Lise Rønne spurgte ham, hvad han i fremtiden drømmer om, hvortil Konrad svarede:

”Jeg vil kreere arkitektur, som er værd at bevare. Og for mig er det den ægte bæredygtige arkitektur.”

Konrad har været en del af ERIK siden 2015, og vi er glade for at bidrage til, at fremtidens talenter blomstrer. En kombination af erfarne medarbejdere og yngre nyudklækkede arkitekter er med til at skabe en dynamik, som tillader en kombination af gedigen arkitektur og innovation. Vi sætter stor pris på vores kolleger, så ERIK også i allerhøjeste grad bliver en eftertragtet kollega og samarbejdspart.

Hjerteligt tillykke til Konrad og ERIK!

 

Billederne er venligst udlånt af Nordiske Medier.

ERIK arkitekter vinder totalentreprisekonkurrence på Frederiksberg

ERIK arkitekter har som arkitektunderrådgiver for JFP vundet totalentreprisen Betty lll på Frederiksberg, som er et nyt plejecenter med 125 plejeboliger og centerfunktioner.

Projektet er meget bymæssigt og består af en 6 etager høj karré med i alt 125 plejeboliger, som skal opføres for bygherren, Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber.

Byggeriet har to ben; det skal binde området sammen og indgå i et ’generationernes byrum’ samtidig med, at det bliver hjem for 125 ældre og plejekrævende borgere.

 

 

Dommerbetænkningen roser projektet for at vinde på alle parametre: Arkitektur & funktionalitet og pris, samt organisation / bemanding / kvalitetssikring & idriftsættelse. Dommerbetænkningen anfører desuden, at ”JFP og deres rådgivere har lavet et godt og gennemarbejdet forslag, hvor de forskellige arealer er optimeret. Projektets store styrke ligger i hovedgrebet, der skaber rigeligt med dagslys til fællesarealer og skaber en meget urban og direkte sammenhæng med byrummet. Valget af træ på facaderne er en flot løsning og boligerne er veldisponerede. Procesbeskrivelsen har gode redegørelser for samarbejdet med bygherre og involverede parter. Med den positive dialog under tilbudsgivningen, ser vi med glæde frem til det kommende samarbejde.”

For ERIK arkitekter er sejren resultatet af et målrettet fokus på at arbejde med almene boliger og desuden sundhed i hele landet, og helt konkret er sejren med entreprenørfirmaet JFP det allerbedste eksempel på et on-going og stærkt samarbejde mellem to firmaer, som har en rigtig flot hitrate sammen.

Projektet er samtidig en landskabsopgave med byrum og haver, som projekteres af BOGL landskabsarkitekter, som er underrådgivere for ERIK arkitekter på opgaven.

 

ERIK modtager to priser på Arkitekturens Dag!

Arkitekturens Dag blev 1. oktober festligholdt over hele landet, og i mange kommuner valgte man samtidig at uddele de traditionelle bygningspræmieringer for god og smuk arkitektur.

Netop byernes bygningspræmiering har en helt særlig status blandt arkitekter, da de uddeles lokalt og af byens egne borgere. Som arkitekt er det derfor en anerkendelse af de mange arkitektoniske overvejelser, man har gjort sig for at give noget tilbage til byen, borgere og brugere af bygningerne, og at dette er blevet godt modtaget. Det kan være i form af oplevelser, godt håndværk, smukke omgivelser eller ansvarsfuld og poetisk behandling af ældre bygninger.

Derfor er det med stor glæde, at hele to af vores projekter er blevet præmieret.

At arbejde med restaurering er nemlig meget mere end at sætte en gammel bygning i stand på en håndværksmæssigt korrekt måde. Gamle bygninger er som et stykke musik, der genopsættes efter mange år. Noget musik forbinder man med en følelse eller en stemning, andre gange er det tæt forbundet med en særlig oplevelse. Ældre bygninger har netop som musik en iboende kollektiv hukommelse, som skal behandles meget respektfuldt. Men fordi man er en ældre bygning eller et musikstykke, er man jo ikke færdig med at glæde kommende generationer. Og det er netop i det spændingsfelt mellem vores erfaring og nysgerrighed efter nye oplevelser, at renovering skal placere sig for at være vellykket.

Sådan er Kunsten i Aalborg blevet modtaget efter ERIK arkitekters gennemgribende istandsættelse og revitalisering af Alvar Aaltos hvide marmorbygning fra 1972. I dag fremstår kunstmuseet igen som rammen om store oplevelser for de besøgende, men også som et inspirerende hus for nye kunstnere til at skabe kunst til og i. Det hele er stadig iscenesat af Alvar Aaltos bløde lys og store materialeforståelse, og det er stadig et levende hus.

En anden bygning, som er kommet tilbage til ære og værdighed igen, og som stadig kan udfylde en brugbar funktion, er HOLBÆK ELEFANTEN APOTEK. Bygningen, som også var i brug, var dog blevet iklædt for mange nye lag cementpuds og plastikmaling. ERIK arkitekter skulle derfor finde ind til den oprindelige tone og samtidig sikre, at byens borgere havde et velfungerende og tidssvarende apotek i deres bymidte.

Tak til Aalborg og Holbæks borgere for jeres påskønnelse af vores arbejde og tak for jeres tillid til, at vi kunne løfte opgaverne.

 

Udsigten til holdbare vinduer

Der er helt vindstille ved marinaen ved Egholm Færgevej. Og det er en sjældenhed. Vinduespartierne, der vender mod havnen er i gang med at blive skiftet, så de fremover kan holde til det høje nordjyske vindtryk.

 

Oase tæt på midtbyen

De sorte, matte huse omkranser Marina Fjordparkens fyldte bådpladser. Små flag klæber sig langs tovværket på bådene, som blandt andet er navngivet Ulven og Lady Bird.

Boligerne på Egholm Færgevej i Aalborg er en kombination af leje- og andelsboliger. Og så har de en udsigt, som kan få det fleste til at glemme, at man befinder sig knap otte kilometer fra Tyren i Aalborg midtby.

Men udsigten over marinaen har, ifølge bygningskonstruktør Henrik Bast Nielsen (ERIK arkitekter), i flere år været besværet af vinduer, som var udfordret af nordjysk vind og vejr. Derfor har Byggeskadefonden besluttet, at udskifte alle vinduespartierne, så beboerne igen kan nyde udsigten uden at skulle bekymre sig om vinduernes holdbarhed og stand.

”Hej Henrik,” råber en beboer, da han får øje på bygningskonstruktøren. ”Hej Jens,” råber Henrik tilbage. ERIK arkitekter er på fornavn med beboerne, og beboerne er på fornavn med ERIK.

Jens fortæller, at han er utrolig tilfreds med hans skibsplankegulv i egetræ, som har været taget op og lagt ned igen efter en udbedring af dampspærren til de nye vinduespartier. Dampspærren, en plastikfolie indbygget i ydervægge, er nu helt tæt, så hverken vind eller vand kan trænge ind i lejligheden.

 

Effektive fagfolk

Den orange bomlift er placeret et mindre stykke fra bro nummer ni, så tømrerne i den tilhørende kurv kan skifte allersidste vinduesparti på den sidste bygning. Selve udskiftningen går hurtigt. Boligerne er udformet som eksklusive rækkehuse med tre lejligheder ovenpå hinanden. Lejlighedernes vinduer, som dækker halvdelen af facaden, spejler på samme tid de vatlignende skyer og marinaens stille vand.

Ved en så omfattende vinduesudskiftning er der både for- og efterarbejde. Men tømrerne er effektive og skifter tre lejligheders vinduer på blot en enkelt dag.

Ifølge Laust Hjul Nielsen, projektleder ved HP Byg A/S, som er hovedentreprenør på opgaven, skal der lyde stor ros til håndværkerne, da det i høj grad er deres fortjeneste, at samarbejdet med beboerne forløber så godt.

Efter udskiftningen af vinduerne pilles altanen nænsomt ned for at kunne skifte de rå metalrammer, der omkranser vinduespartierne.

 

 

At lytte og forstå

Bygningskonstruktør Henrik Bast Nielsen går rundt og kigger på det foreløbige arbejde. Hvis ikke han bar en postkasserød sikkerhedshjelm med ERIK printet på siden, ville han ligne en mand med tilknytning til området. På en terrasse står en beboer og spejder ud over havnen og vinker i det øjeblik, han får øje på den farvestrålende hjelm. Henrik Bast Nielsen råber straks tilbage ”godt I er hjemme”, da både Henrik og Laust har aftalt et besøg ved beboerne, så de sammen kunne kigge på det færdige resultat af det indvendige arbejde.

Beboerne er primært efterlønnere, seniorer eller pensionister, så udskiftningen af vinduerne påvirker dem i forskellig grad. Nogle er taget på ferie, imens renoveringen står på. Andre bor i lejlighederne, imens håndværkerne er i gang.

I lejlighederne er en midlertidig væg sat op, så resten af boligen og møbler ikke støves til. Malere er allerede i gang i de boliger, som har fået udskiftet vinduer og lister. Det handler om, at være så lidt i vejen for beboerne som muligt.

Henrik Bast Nielsen når lige at forklare, at et projekt som dette i høj grad handler om at lytte og forstå, inden endnu en beboer inviterer ham ind i en af lejlighederne på anden sal. Endnu engang er de på fornavn.

 

 

Frokost i det grønne

At lave mad er i dag anerkendt som en kunstart og selve måltidet skal være en uforglemmelig oplevelse, der gerne må tale til alle vores sanser. Så hvorfor er produktion af mad til vores ældre gemt væk i klinisk hvide rum fyldt med rustfrit stål og skridsikre gulve?

Det spørgsmål stillede Social- og Sundhedsforvaltningen i København sig selv og svaret ser vi nu i ”De Gamles By” på Nørrebro i København.

Midt i ”De Gamles By”, som førhen var en lukket bydel af plejehjem og ældreboliger, ligger plejecenteret Klarahus med sine 80 ældreplejeboliger. Her har man opført Danmarks mest eksponerede og synlige produktionskøkken og det er ikke en overdrivelse at hævde, at man har opløst rummet omkring køkkenet og placeret det ude i den fri natur.

Begrundelsen for projektet var at vise alle borgere, at der bliver udvist stor omhu for at skabe gode måltider til de ældre borgere. Samtidigt ønskede man at synliggøre, at gode måltider skabes af glade medarbejdere, så kokkene har været med fra starten og planlægningen af selve køkkenet og arbejdsmiljøet har haft stor bevågenhed.

Resultatet er en nybygget selvstændig bygning på 250 m², som er forbundet med hovedbygningen af to glasgange og en kerne der indeholder lager, køl og fryserum samt opvask.
Arkitektonisk har det fra starten været et krav, at bygningen skulle indgå som et grønt element i haverummet og med sin fremtoning være imødekommende for alle områdets beboere.

 

 

Bygningens bærende konstruktioner består af kun 3 søjler, der fremstår som træstammer, der bærer en trækrone af flimrende løv. Facaden er udført uden bærende elementer, hvilket er med til at understrege den ”svævende” overdel som en trækrone, man kan gå ind under. De store glaspartier åbner sig ud mod parken, hvor man nu kan spadsere forbi og følge med i hele madproduktionens mange arbejdsgange.

Samtidigt er bygningen også blevet ”grøn”, da bygningens grønne facader, virker naturligt kølende og er Danmarks første facader, der er en del af et LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand). Regnvandet fra hele plejehjemmets tagarealer opsamles i store tanke og vandet bruges til automatisk at vande facadernes biotoper og det grønne tag. Der opsamles og bruges næsten 27 m³ regnvand om året. Vand, som ellers var endt i kloakken.

Bæredygtighed og cirkulær økonomi er de nye buzzwords i byggebranchen, men at nærværende arkitektur ikke nødvendigvis behøver at tage afsæt i tidens dogme, er Klarahus’ nye bygning et fint eksempel på. For Klarahus’ nye produktionskøkken er mere et bæredygtigt forhold mellem funktion, menneskesyn og æstetik end det er et grønt profilprojekt.

Projektet var ikke som udgangspunkt tænkt bæredygtigt. At bygningen så er endt med at blive Danmarks grønneste bygning (i ordets betydning), men også Danmarks først kendte eksempel på 100% LAR-integrerede facader viser, at bæredygtighed er både en kvalitet og et designparameter.

 

Tak fordi du kom til vores reception den 14. juni!

TAK for opmærksomheden ved vores reception til alle kollegaer, kunder, samarbejdspartnere og venner af huset, der kiggede forbi.
På dagen var der flere gode og humoristiske taler, mulighed for at nyde en bid god mad og hilse på gamle venner og bekendte.

 

 

Generationernes Hus udstillet på DACs nye udstilling “WELCOME HOME”!

I denne weekend er der åbningsfest i BLOX! ERIK arkitekter har været lejerådgiver for Dansk Arkitektur Center igennem hele forløbet og vi glæder os til at være med til at fejre DACs nye, fantastiske lokaler.

ERIK arkitekters helt store byggeprojekt, Generationernes Hus, som er ved at blive opført i Aarhus, er med på DACs åbningsudstilling ”WELCOME HOME”. Udstillingen handler om hjem; hvordan arkitekter skaber huse og mennesker skaber hjem. Man kan på udstillingen opleve nogle få udvalgte projekter, som viser forskellige bud på hjem i fremtiden og her har ERIK arkitekters store boligprojekt Generationernes Hus en fremtrædende placering.

Fredag afholdes der et særarrangement for HKH Dronning Margrethe, lørdag er der åbningsfest for særligt udvalgte i byggebranchen og søndag er den helt store dag, hvor alle kan komme ind og opleve DACs nye hjem i BLOX og se den flotte udstilling.

Restaurering af garnisonskirken i Fredericia

Siden oktober har garnisonskirken i Fredericia været under restaurering.
I et formidabelt samarbejde mellem kirkens menighedsråd/byggeudvalg og dedikerede håndværkere er kirkens indre blevet gennemgribende restaureret og nyindrettet.

Efter en omfattende brand i 1955 blev kirken i stort omfang genopbygget og dele af denne genopbygning fremstod med overflader og materialer, som ikke i alle henseender understøttede kirkens oprindelige arkitektur og udtryk. Den stringente barokkirke fremstår nu efter restaureringen atter i en samlet helhed, hvor det oprindelige og det tilførte udgør et enkelt og rent rum.

Der er i vid udstrækning genanvendt dele af kirkens inventarer i den nye indretning. Fra originale knæfald udført af Hetch, er messingbalustrene tilpasset til det nye knæfald. Knæfaldet er designet i et nyt og samtidigt formsprog og monteret, så det visuelt svæver over gulvet.

Kor og skib var før restaureringen adskilt af et snedkret værn, som samlede rummene med en smal centralt placeret trappe. Dette værn er nedtaget og trappen er udvidet, så den spænder fra væg til væg. Dette har skabt stor åbenhed mellem kor og skib, både fysisk og visuelt, og tillader nu en mangfoldig anvendelse af rummet.

Ved altertavlen, som ligeledes er udført af Hetch, og med nyere alterbillede af Havsteen-Mikkelsen, er opsat nyt alterbord udført i marmorstuk og i et enkelt design.

Der er udlagt nye naturstensgulve, som i samspil med de bevarede ø-landsgulve under stoleværket giver en rolig og samlende flade for det nyindrettede rum. Der er indsat nye møbler designet af Børge Mogensen, men tilpasset garnisonens røde og blå farver.

Endeligt er det gråmalede listeloft erstattet af en samlet hvid, pudset flade som tilfører rummet ensartethed og ro – og ikke mindst formidler lysindfald og rumklang på en smukkere måde.

Ombygningen stod færdig i april 2018 ved kirkens 350 års jubilæum.

 

Vi bygger 118 familieboliger i hjertet af Aalborg!

ERIK arkitekter er arkitektrådgiver for C.W. Obel Ejendomme, som vil bygge 118 attraktive familielejligheder i AstaHus på hjørnet af Strandvejen og Badehusvej, centralt beliggende i Aalborg. Lejlighederne bliver på 2-4 værelser, hvoraf størstedelen bliver 3-værelses lejligheder.

”Aalborg er i rivende udvikling med stor befolkningstilvækst. AstaHus vil med beliggenhed i Vestbyen give endnu mere liv til kvarteret og beboerne kan glæde sig over at få ganske kort afstand til midtbyen samt det nye, flotte havnemiljø. Vi glæder os til at lave moderne og funktionelle hjem til især de mange unge familier, der er i Aalborg,” siger Jesper Brøndum, direktør i ERIK arkitekter.

AstaHus er opkaldt efter Asta Obel, der i 1956 oprettede Det Obelske Familiefond på grundlag af C.W. Obels tobaksfabrik på Badehusvej.
Byggeriet opstarter i løbet af sommeren og lejlighederne bliver klar til indflytning i starten af 2020.

Projektet er udviklet i samarbejde med C.W. Obel Ejendomme, Raundahl & Moesby, COWI samt Brix & Kamp.

 

Kontakt

Direktør Jesper Brøndum, ERIK arkitekter

Tlf.: [+45] 4129 3206 / e-mail: jb@erik.dk

 

Nu starter byggeriet af Malmøs nye sygehus

ERIK arkitekter står bag projektet sammen med svenske White Arkitekter.

Onsdag den 2. maj kl. 11.30 er der officiel opstart på byggeriet af Region Skånes nye universitetssygehus, der ikke alene bliver et vartegn for hele sygehusområdet i Malmø, men som også bliver Sveriges 3. største arbejdsplads.

Byggeriet består af to sammenhængende bygningskroppe på hhv. 9 og 10 etager, der tilsammen udgør ca. 100.000 m2 og som indeholder sengeafdelinger, operationsstuer, ambulatorier og intensivafdeling.

Byggeriet indplacerer sig i det gamle sygehusområde med flere fredede bygninger og bliver hjertet i en omfattende om- og tilbygning af området, som skal åbne området op mod byen til glæde for borgerne i Malmø. Arkitekturen er inviterende og tilgængelig ved at være overskuelig, let at orientere sig i og bevarer forbindelse til livet i byen og de grønne områder.
ERIK arkitekter bidrager med kvalificering af helhedsplan for hele området, udarbejdelse af byggeprogram, designkoncepter og best practice til de enkelte sygehusafdelinger, facilitering af brugerprocesser, projektering, funktionsanalyser og –planlægning, logistikplanlægning samt viden om sundhedsarkitektur og evidensbaseret design.

”Vi arbejder bevidst med design, da vi ved, hvordan det påvirker mennesker positivt i et hospitalsmiljø. Det gælder både ift. personalets arbejdsmiljø og arbejdsprocesser samt for patienter og pårørendes oplevelse, at de kan opleve et effektivt og trygt behandlingssystem. Samtidigt skal de fysiske rammer kunne rumme den udvikling, der kontinuerligt sker i behandlingsmetoder og udstyr,” siger Camilla Heering, arkitekt hos ERIK arkitekter.

I sundhedsbyggeri skaber vi fremtidssikrede fysiske rammer, der understøtter menneskers velbefindende og hverdag som både patient, pårørende og personale – både i arkitekturens detaljer og i helheden.

”Sundhedsarkitektur bliver først rigtig smuk, når den komplekse funktionalitet, som gælder for sundhedsbyggerier, er løst til gode for alle brugere og integreret i designet. Eksempelvis i udformningen af sengestuen og operationsstuer har vi haft særligt fokus på patientens oplevelse af tryghed og integritet samtidig med, at det kliniske udstyr skal være tilgængeligt og understøtte effektive arbejdsgange. Det handler i høj grad om at finde balancen og æstetikken i mødet mellem det højteknologiske udstyr, som personalet bruger, og patientens behov for et behageligt og menneskeligt rum”, siger Camilla Heering.

Når man skaber et hospital i verdensklasse, er det lige så vigtigt at skabe en arbejdsplads i verdensklasse. ERIK arkitekter har haft stor fokus på at skabe de perfekte rammer for et arbejdsmiljø, hvor personalet føler sig godt tilpas og kan være stolte af deres arbejde. Glade medarbejdere yder en bedre arbejdsindsats, hvilket i sidste ende kommer patienterne til gode.

 

Illustration: White Arkitekter

Et socialt omdrejningspunkt og en old school rådgiver

Fredag den 20. april runder Henning Pedersen et skarpt hjørne, hvor han kan fejre sin 60 års fødselsdag. Henning har været en del af ERIK arkitekter i over 30 år og er som mangeårig partner meget respekteret og vellidt. Han har en særlig forkærlighed for byggeteknik, hvor han er det orakel, som alle kollegaer gladeligt går til, og hvor man aldrig får et nej.

Som bygherrens ambassadør på alle tænkelige måder, vil Henning gå på glødende kul for at få tingene til at gå op i en højere enhed. Han er, hvad vi betegner som en old school rådgiver i udtrykkets fineste forstand. Når Henning er på en sag, bliver det håndteret enkelt, bygbart og lever altid op til de bedst mulige kvalitetssikringsmæssige krav.

Henning er desuden også tegnestuens sociale omdrejningspunkt. Han er meget vellidt blandt kollegaerne, og der er altid overskud til en knastør bemærkning og et godt grin med på vejen.

Henning er gift med sin barndomskæreste Bodil og sammen har de to voksne børn, Christian og Thomas. Henning er jazzmusiker, kører mountainbike og elsker god mad. Han har endda ratet sine livretter fra 1-6 og måtte bruge hele to sider i firmakogebogen for at få plads til opskriften til en braiseret lammeskanke med fattigmandsrisotto! Han ved, hvad der er godt – på alle måder.

Vi ønsker Henning et stort tillykke med de 60 år, som fejres i familiens skød.

Uddeling af årets ERIK!

Som arkitekter er vi gode til at modtage hæder, priser og omtale – og heldigvis er der mange, som gerne vil rose os for vores anstrengelser. Som arkitekter har vi ikke været lige så flinke til at rose den anden vej. Det vil vi hos ERIK arkitekter gerne lave om på. Vi vil gerne give noget tilbage til dem, som er med til, at vi kan arbejde med verdens bedste fag – nemlig glæden ved at skabe arkitektur.

Bygherren er faktisk dén, som er udgangspunktet for al arkitektur, for ingen bygherre – ingen arkitektur og ingen arkitektur – ingen arkitekter. Derfor uddeler vi i år for første gang årets ERIK.

Med årets ERIK vil vi gerne hylde det nytænkende, fremadskuende og modige, det smukke, det æstetiske og det kreative – alt det, vi som arkitekter stræber efter i vores projekter. Prisen er ikke tiltænkt en arkitekt eller et bygningsværk. Med årets ERIK vil vi gerne rette fokus på bygherren – en hel bestemt type bygherre, den ordentlige bygherre – den progressive bygherre – bygherren, som igangsætter – bygherren som samarbejdspartner.

Med årets ERIK hylder vi en bygherre, der er sin rolle og sit ansvar bevidst. Når vi som arkitekter afleverer et projekt, overleverer vi også noget af os selv. Med vores bygninger følger også en del af vores sjæl. Derfor er det opløftende, når vi møder en bygherre, der værdsætter vores indsats og som tager vare på vores bygninger, selv når de er blevet ældre og lidt løse i fugerne.

Vi fejrer med årets ERIK en bygherre, som understøtter det gode samarbejde og som ikke hænger fast i branchens vanetænkning omkring organisering og proces, men som er med til at udvikle nye standarder for dette.

Årets ERIK er en tak til bygherren for at være engageret i, hvordan vi fremadrettet skaber vores byer og som giver noget tilbage til de daglige brugere og til borgerne – nu og i fremtiden. Bygherren er afsættet for alt byggeri og vi vil med årets ERIK give anerkendelse til bygherrens rolle som primus motor. Dette års ERIK gives til en bygherre, som har turdet rykke sig på flere parametre i branchen.

Årets ERIK går til ATP Ejendomme, som vi her hos ERIK arkitekter oplever som en bygherre, der opfører sig ordentligt, er engageret i processen fra start til slut og tror på, at gode relationer skaber smukt og funktionelt byggeri. Og det er værdier, vi spejler os i.

ATP Ejendomme tager ansvaret som bygherre alvorligt og anerkender det gode samarbejde som et primært værktøj til at udvikle ejendomme og projekter. Fremfor at regulere og bureaukratisere, har ATP Ejendomme valgt at fokusere på en åben og relationsbåren samarbejdsmodel, hvor en række rådgivere igennem rammeaftaler samarbejder med bygherren om at udvikle og drive projekterne og dermed udfri opgavens potentiale.

ATP Ejendomme har udviklet organisationen fra drift til udvikling. De har været en administrerende ejendomsbesidder med fokus på vedligehold og udlejning, men har igennem de seneste år udvidet deres fokus til også at udvikle og udfolde potentialet på en mere kreativ vis i deres nuværende ejendomme og samtidig modigt at investere i nyt, ambitiøst byggeri, der udvikler og præger byen fremad i mange år.

 

 

Afdelingschef Claus Visti Hansen modtog prisen på ATP Ejendommes vegne. Stort tillykke!

ERIK arkitekter ser dagens lys!

KPF Arkitekter, Brøgger Arkitekter, Formsprog, Erik Møller Arkitekter og SITE Arkitekter skifter navn til ”ERIK arkitekter”.

ERIK arkitekter er som koncern gennem de seneste år vokset kraftigt organisk og gennem opkøb. Det har været en udfordring at kommunikere de i alt fem virksomhedsbrands kompetenceområder (KPF Arkitekter, Brøgger Arkitekter, Formsprog, Erik Møller Arkitekter og SITE Arkitekter), både eksternt og internt. Derfor er alle nu samlet under ét navn og under ét fælles værdigrundlag.

Den 23. februar 2018 var alt derfor klar til at det nye navn kunne afsløres for medarbejdere ved en stor ”dåbsfest” på hovedkontoret i Viborg.

”Vi har været ekstremt positivt overraskede over medarbejdernes engagement i den nye fælles identitet for virksomheden. Det er alles hverdag, vi med ét ændrer rammen på, så det betyder meget for partnerkredsen, at alle er med ombord”, siger Sine Juul Praastrup, adm. direktør og partner i ERIK arkitekter.

ERIK arkitekter er en af de største og ældste arkitektvirksomheder i Danmark med rødder tilbage til 1930 og har gennem årene opbygget en solid erfaring med arkitekt- og bygherrerådgivning inden for alle varianter af nybyggeri, renovering, kulturarv, indretning og adfærd.

”Vi ledte efter et navn, der kunne samle alle vores ekspertiser og geografiske lokationer under et. Det skulle signalere, at vi er tæt på, ydmyge og altid i øjenhøjde med hinanden, vores samarbejdspartnere og vores kunder. Derfor er vi på fornavn – ERIK. Vi står på skuldrende af de tidligere mestre, men vi skal også vise, at vi i dag er en samlet enhed på tværs af de fire tegnestuer”, siger Sine Juul Praastrup.

Med det nye navn forventer ERIK arkitekter at kunne samle alle de dygtige medarbejdere under et navn og gøre det meget enklere at kommunikere til kunder og samarbejdspartnere. Det er ikke historien omkring de gamle navne, der fylder, men i stedet et fokus på den helt afgørende forskel, ERIK arkitekter kan gøre for kunderne.

”God arkitektur opstår, når engagerede mennesker i tæt relation med bygherren er en inspiration for hinanden og tro mod den kontekst, vi skaber til”, siger Sine Juul Praastrup.

ERIK arkitekter beskæftiger ca. 150 medarbejdere fordelt på kontorer i Viborg, Aarhus, Aalborg og København.

 

 

Kontakt

Adm. direktør, Sine Juul Praastrup, ERIK arkitekter,
Tlf.: [+45] 2677 0460 / e-mail: sjp@erik.dk

KPF Arkitekter opkøber SITE Arkitekter

KPF Arkitekter styrker sin position som en af Danmarks største arkitektvirksomheder ved at føje endnu en virksomhed til koncernen. Denne gang er det den københavnske virksomhed SITE Arkitekter. Opkøbet følger i kølvandet på overtagelsen af bl.a. Formsprog og Erik Møller Arkitekter i 2015 og er en del af en strategisk satsning og videreudvikling.

Med overtagelsen af SITE Arkitekter får KPF Arkitekter 15 nye ansatte, så KPF Arkitekter har nu mere end 130 medarbejdere fordelt på fire kontorer, som kan levere en bred vifte af arkitektydelser i hele landet.

Siden opkøbet af Erik Møller Arkitekter i 2015 har KPF Arkitekter brugt tid på at skærpe forretningen for at skabe den bedste platform for den fremtidige vækst på det københavnske marked. Nu er tiden inde til at tage næste skridt og SITE Arkitekter er det helt rigtige match.

”Vi kan se et uforløst potentiale i at se og kombinere potentialet i den eksisterende bygningsmasse med en veldefineret businesscase. Der er flere bygningsejere, der efterspørger en helhedsorienteret tilgang til deres bygningers anvendelse kombineret med indsigt i og forståelse for, hvordan bygningerne – også fremadrettet – bliver en god forretning. SITE Arkitekter har en unik viden om og erfaring med dette og er tillige eksperter indenfor erhvervsbyggeri. Vi har gennem det seneste år arbejdet strategisk sammen med SITE Arkitekter, og det er tydeligt, at deres viden komplementerer vores viden og erfaring med at arbejde med den eksisterende bygningsmasse. Vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet i en endnu tættere form”, siger Bitten Munk Warmdahl, direktør i KPF Arkitekters københavnske datterselskab Erik Møller Arkitekter.

SITE Arkitekter blev stiftet i 2006 og beskæftiger til dagligt 15 medarbejdere. Arkitektvirksomheden er beliggende i København og har arbejdet med spændende transformationsprojekter for eksempelvis Novo Nordisk Fonden, Aller, ATP Ejendomme og IT-virksomheden EG samt forestået bygherrerådgivning og indretning for bl.a. smykkefirmaet Pandora, Deloitte og Dansk Arkitektur Center.

”Vi har igennem de seneste år oplevet en stor efterspørgsel af vores kompetencer, men også at bygherren oftere og oftere kræver en større organisation. Med KPF Arkitekter i ryggen kan vi nu favne flere store projekter og endda udvide porteføljen, da vi nu har et endnu større erfarings- og kompetencefelt at trække på”, siger Jette Lind Johansen fra SITE Arkitekter.

KPF Arkitekters københavnske datterselskab Erik Møller Arkitekter har en lang og stolt tradition inden for restaurering og renovering, men både nybyggeri og transformation er områder, som de gerne vil have mere fat i, og hvor deres restaureringskompetencer bliver en væsentlig fordel.

”Vores kunder efterspørger i stigende grad ydelser inden for både nybyggeri såvel som transformation af eksisterende byggeri. Med opkøbet af SITE Arkitekter vil vi kunne levere en endnu stærkere palet af arkitektydelser i det østdanske”, siger Bitten Munk Warmdahl.

SITE Arkitekter flytter den 1. marts ind på KPF Arkitekters tegnestue i København beliggende på Flæsketorvet. Ejerne af SITE Arkitekter vil ligeledes indtræde i partnerkredsen i KPF Arkitekter, som herefter vil bestå af 9 partnere.

”KPF har med deres tidligere opkøb af Erik Møller Arkitekter og Formsprog bevist, at de hurtigt kan integrere en organisation gnidningsfrit for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Som arkitektvirksomhed gælder det om at få de kreative synergier frem, der styrker vores kernefaglighed, så bygherren oplever, at arkitekturen er værdiskabende og resultatet er smukt. Det glæder vi i SITE Arkitekter os til at blive en del af”, siger Bo Jeppesen fra SITE Arkitekter.

 

 

Kontakt

Direktør Bitten Munk Warmdahl, Erik Møller Arkitekter,
Tlf.: [+45] 2883 9728 / e-mail: bmw@ema.dk

Adm. direktør, Sine Juul Praastrup, KPF Arkitekter,
Tlf.: [+45] 2677 0460 / e-mail: sjp@kpf.dk

Første spadestik til Generationernes Hus

Generationernes Hus på Aarhus Ø er en social innovativ satsning i et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Med inspiration fra andre lande er der til opgaven udviklet et helt mindset omkring det at bringe de forskellige generationer sammen i én bygning: Børn, unge, ældre, handicappede og familier.

Fra ankomstpladsen vil der være direkte adgang til havnekanalerne fra flydeponton´er, således at vandet bruges aktivt af bygningens brugere. Der er værksteder, atelier, pædagogiske ”laboratorier” og en håndfuld fælles opholdsarealer som skaber rammerne omkring det sociale liv i bygningen.

I det barske havneklima er der i projektet arbejdet målrettet for at tilbyde uderum med kvalitet, sol, læ og udsigt samt spændende kig internt i denne bydel. Teglskaller, skiffer, aluminium, glas og beton er bygningens karaktergivende materialer, som sikrer projektets fine skala og kan klare havnens klima.

”Vores tilgang har været at bryde skalaerne ned og skabe et hus, hvor generationer og mennesker mødes på kryds og tværs. Det handler om at bidrage til fællesskabet og indgå i relationer, og derfor bliver Generationernes Hus et mødested for alle aarhusianere”, siger Zoran Juresa, arkitekt MAA og partner i KPF Arkitekter.

Byggeriet vil omfatte 200 pleje- og ældreboliger, 40 familieboliger, 40 ungdomsboliger og 24 handicapboliger. Ud over boligerne indeholder projektet også en daginstitution med ni børnegrupper fordelt på både vuggestue og børnehave, samt fælles ude- og indearealer og en række værksteder og aktivitetsrum. Omkring 500 mennesker vil få en hverdag med base i Generationernes Hus, som også vil invitere lokalsamfundet indenfor med attraktive tilbud.

KPF Arkitekter vandt i december 2016 totalentreprisekonkurrencen om Generationernes Hus i samarbejde med JFP (totalentreprenør) og rådgiverne RUM, Kragh & Berglund og SWECO.

Byggeriet forventes at stå færdigt i 2020.

Læs mere om byggeriet her

TAK for et godt år!

Det har været et spændende år med både store og små projekter og vi har udvidet vore mange faste relationer, mens nye, gode bekendtskaber er kommet til. Vi takker derfor alle vore venner, samarbejdspartnere og kunder for at være en fast del af vores hverdag.

Værdier og samarbejde på tværs af landet har været i højsædet i år. Derfor kan vi nu byde ind med endnu mere på vores projekter, uanset hvor de findes. Det er vi stolte af.

Med store forventninger til det kommende år takker vi for samarbejdet og sender de bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår.

 

KPF Arkitekter tilbyder hele pakken – besøg af Dansk Industri

Mandag eftermiddag den 23. oktober stod KPF Arkitekters adm. direktør Sine Juul Praastrup på Dansk Industris landsdækkende bustourné forud for kommunalvalget. I selskab med ca. 30 lokale politikere fra alle partier i Viborg samt erhvervsledere gik turen til Grundfos i Bjerringbro og KPF Arkitekters hovedkontor i Viborg.

Grundfos lagde vægt på samarbejdet med Viborg Kommune og jobcentret for at kunne tiltrække de rette medarbejdere. Grundfos gør en stor indsats for at holde på de medarbejdere, som af forskellige årsager ikke længere er i stand til at arbejde 37 timer om ugen, men det kræver et godt samarbejde med Viborg Kommune for at fortsætte indsatsen.

Dernæst gik turen til KPF Arkitekter, hvor emnet var tiltrækning af højtuddannede medarbejdere. KPF Arkitekter beskæftiger primært arkitekter og bygningskonstruktører og er afhængige af at kunne tiltrække højtuddannede medarbejdere i Viborg Kommune. KPF Arkitekter tilbyder bl.a. både efteruddannelse, faglige studieture og sociale arrangementer, frokostordning samt sundhedsforsikring til sine medarbejdere, men vigtigst for KPF Arkitekter er karriereplanlægning: At medarbejderne har spændende arbejdsopgaver, som giver mening. Derfor arbejder KPF Arkitekter ud fra både faglige og personlige kompetencer, når de matcher medarbejderne med de enkelte projekter. Det er nemlig ikke nødvendigvis altid den mest erfarne, som er den rette person til opgaven. Dette krydret med den rigtige, fremtidssikrede ledelse med fokus på de enkelte medarbejdere og fleksible arbejdstider gør KPF Arkitekter en attraktiv arbejdsplads i branchen. Hele 20 % af medarbejderne på tegnestuen i Viborg er flyttet til byen ifm. ansættelse hos KPF Arkitekter. Derfor er det yderst vigtigt for KPF Arkitekter, at Viborg Kommune gør en indsats for at optimere vilkårene for især de unge tilflyttere samt børnefamilierne, således det bliver et attraktivt sted at slå sig ned. På den måde kan KPF Arkitekter tilbyde nye og eksisterende medarbejdere ”hele pakken”.

KPF Arkitekter har tegnestuer i Viborg, Aarhus, Aalborg og København. Tegnestuen i Viborg er KPF’s største kontor med ca. 50 medarbejdere, herunder arkitekter, bygningskonstruktører, det administrative personale og direktionen.

Renovering af almene boliger i Vollsmose

Beboerne i Fyrreparken har netop vedtaget helhedsplanen for renoveringen af boligerne i Fyrreparken. Fyrreparken er opført i slutningen af 1960’erne som et tidstypisk betonelementbyggeri og er beliggende i den nordøstlige del af Odense.

Byggeriet består af 504 lejligheder og står med vedtagelsen af helhedsplanen nu overfor en gennemgribende renovering med nyt bad, køkken, installationer, efterisolering og ny beklædning af facader samt etablering af tilgængelige lejligheder. Bebyggelsen åbnes op ud mod Åsumvej, hvor nye store portåbninger og de nye facader vil give bebyggelsen et løft udadtil.

Med en opgradering af bebyggelsens udtryk, udearealer og en mere nutidig indretning af lejlighederne, er ønsket, at Fyrreparken fremadrettet bliver et mere trygt og attraktivt sted at bo. Renoveringen af lejlighederne forventes at løbe fra 2019-2023.

Arkitekturpris fra Svendborg Kommune blev tildelt Retten i Svendborg

Den årlige Arkitekturpris fra Svendborg Kommune blev mandag eftermiddag tildelt Retten i Svendborg.

KPF Arkitekter har tegnet den 4.000 m² store bygning og den arkitektonisk smukke og funktionelle bygning blev afleveret til tiden til den aftalte pris og er gennem aftalen sikret en solid drift og et effektivt vedligehold. Parterne høster nu omverdens anerkendelse for projektet ved at modtage Svendborg Kommunes Arkitekturpris, der uddeles til særligt vellykkede nye bygninger på den landsdækkende Arkitekturens Dag.

Byretten var tidligere fordelt på flere adresser i Svendborg, men med den nye retsbygning er alle funktioner og ca. 40 medarbejdere blevet samlet under ét tag. Byrettens funktioner danner ramme for byrettens medarbejdere i fogedret, skifteret og rets afdeling, og indeholder blandt andet 7 retssale, heriblandt en nævningeret samt diverse kontor og mødefaciliteter.

Byretten er bynært og landskabeligt velplaceret på toppen af Bregnegårdshaven i Svendborgs nordlige del og har dermed en enestående udsigt over Svendborgsund. Bygningen har et omfang på ca. 4.000 m² og er opført i en kombination af kobberbeklædte facader og vægge i beton.

”Hovedidéen var at skabe en enkel bygningsform, der både syner åben og imødekommende, men som også indgyder respekt, seriøsitet og understreger bygningens position i samfundet,” udtaler partner og arkitekt, Zoran Juresa.

Resultatet kommer til udtryk i en retsbygning, hvor alle funktioner er samlet mellem en plint og et svævende tag, og hvor adgangsforhold, interne forbindelser og placering af retssale, mødelokaler og andre funktioner er strategisk placeret med særlig fokus på sikkerhed.

”Retten i Svendborg får Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2017 for den vellykkede tolkning af en moderne retsbygning. Husets indre er lyst og imødekommende, mens de ydre rammer er seriøse og højtidelige. Den arkitektonisk-kunstneriske tilgang har skabt en unik retsbygning, der trækker på historiske referencer fra antikkens templer, samtidig med at bygningen er inspireret af den nordiske humanistiske modernisme,” siger arkitekt MAA Dan Ljungar, der er udpeget af Arkitektforeningen til juryen bag Svendborgs Arkitekturpris.

 

Læs mere om projektet her

Præmieret – 68 ungdomsboliger i Nyhavnsgade

KPF Arkitekter er netop blevet præmieret af Aalborg Kommune for deres arkitektrådgivning på 68 ungdomsboliger i Nyhavnsgade.

Ungdomsboligerne på hjørnet af Nyhavnsgade og Rendsburggade er med sin placering et markant hjørnehus i byens nye bydel – Musikhuskvarteret.

Byggeriet opføres i op til 11 etager og fremstår således som et højhus i bybilledet. På toppen er en fælles tagterrasse for huset placeret med en unik udsigt over byen.

”I samråd med Aalborg Kommune valgte vi en enkel og skarp bygningsudformning med en facade i flere lag og niveauer, som giver det 35 meter høje hus en markant profil i bybilledet,” siger Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening.

Byggeriet består af et betonhus som kerne, beklædt med lodretstående aluminiumsplader i varierende bredder, der giver spil til facaden og skaber en smuk rytme i byggeriet.

Fra bygningens øverste del kan man opleve en enestående udsigt mod både Aalborg midtby samt ud over Limfjorden.

”Mod Limfjorden har byggeriet et relativt roligt udtryk med svalegang og elevatorkerne som fremtrædende elementer. Vinduesglasset i den enkelte bolig er placeret forskelligt i forhold til ydervæggens tykkelse og karnapper. Derved opnår man tre vinduesdybder, der giver huset et varieret skyggespil, ligesom boligerne får forskellige rumlige oplevelser,” siger Ole Nielsen, direktør, Himmerland Boligforening.

 

Læs mere om projektet her

Fra historisk institution til ny og indbydende bydel i Aarhus

KPF skal transformere Bindesbøll Byen til 18.500m² almene boliger for AAB.

Bygherrens vision om at skabe et nyt bydelskvarter med mangfoldighed og fællesskaber som nøgleord skal nu udfoldes i Bindesbølls fredede og bevaringsværdige bygninger i Risskov. Og potentialet er kæmpestort: Bygningerne er smukke, velproportionerede og rare i deres varierende skala og uderum. Parken ned mod Aarhus Bugt er et kæmpe aktiv med store, gamle løvtræer og den smukkeste vandudsigt.

Hver en krog i de historiske bygninger, hvert et trappetrin fortæller om levet liv og om medmennesker, vi i dag med lethed kan spejle os i. De historiske omgivelser forpligter og udfordrer på én og samme tid, og den måske vigtigste opgave bliver at få komplekset helskindet igennem transformationen fra institution til bolig uden at miste de iboende kvaliteter og historien.

Opgaven kommer derfor til at udfordrer hele rådgiverteamets brede register af kompetencer – fra almene boliger med den deraf følgende økonomi, – og til dette at transformere fredede og bevaringsværdige bygninger i en løbende prioritering af, hvor de bedste løsninger og kompromisser løbende må afvejes: Hvad ”ønsker” de gamle bygninger? Hvad giver de allerbedste boliger? Hvad tillader den økonomiske ramme? Hvordan integreres moderne komfort og teknik i de gamle bygninger? Osv..

KPF Arkitekter med samarbejdspartnerne ingeniørfirmaet Stokvad og Terra Nova Landskab ser nu frem til hen over de næste år at arbejde med denne fagligt udfordrende og særdeles tillokkende opgave, som det er at transformere de fredede, bevaringsværdige og smukke bygninger til en sprudlende ny bydel med perfekt beliggenhed mellem Risskov og Midtbyen i Aarhus.

 

Arnstein Arneberg prisen 2017 til Olavs Hall – en flot anerkendelse også til processen

Vi er meget stolte af den flotte Arnstein Arneberg prisen, som netop er tildelt Olavs Hall, men for Erik Møller Arkitekter er prisen ikke bare et anerkendende kompliment til en bygning i tegl. Olavs Hall er et slående eksempel på den lange proces fra ide til virkelighed.

Ideen voksede frem hos folkene bag Østfold Museene i Norge. Erik Møller Arkitekter vandt konkurrencen om en ny museumsbygning til Borgarsyssel Museum i Sarpsborg i 2008. Herefter gik der yderligere 6 år før finansieringen var på plads, tilladelserne i orden, projektet tilpasset og byggeriet kunne igangsættes. Den nye museumsbygning stod færdig til byens 1000 års jubilæum den 29.juli 2016. 10 år efter at de første tanker var tænkt.

Det kræver et stort engagement fortsat at tro på ideen, at holde gejsten oppe både i de mange afventende perioder, både når der er modvind, og når udfordringer ser ud til at skubbe ideen baglæns eller helt tage livet af den. Projektet har gennem årene ændret væsentlig karakter, fra det meget transparente og lette udtryk, som blev tegnet til konkurrencen, til det enkle og massive hus, som står smukt i omgivelserne i dag. Teamet bag projektet har evnet at holde den gode relation og konstant ladet ideen vokse og udvikle sig til det bedre. 8 år er i virkeligheden kun en meget lille del af den tid, som bygningen forhåbentligt vil stå.

En stor tak til ildsjælene bag dette projekt, og til juryen for de fine ord.

 


 

”Med Olavs Hall har Sarpsborg fået gennemført et arkitekturprojekt i international klasse, som alligevel finder sin plads i og tydeligt forstærker en lokal sammenhæng. Dette er en sjældenhed i norsk arkitektur” 
– Juryens udtalelse.

 

  

 

Læs mere om projektet her »

Ny politiskole tegnes af KPF Arkitekter

KPF Arkitekter har fået til opgave at tegne den Ny Politiskole i Vejle – et projekt der under stor bevågenhed nu skal designes så fremtidens betjente kan få tidssvarende uddannelseslokaler. Projektet er vundet på en rammeaftale med Bygningsstyrelsen i et tæt samarbejde med Ingeniørfirmaet Norconsult.

Forud for igangsættelsen har der været en offentlig og politisk proces, og der ligger nu en meget vigtig opgave i at indfri målsætningerne til glæde for både politikere, borgere og ikke mindst de brugere, der skal have deres daglige gang i bygningerne.

Vores tilgang til opgaven er præget af den funktionalisme, der er KPF Arkitekters kendetegn, og som kombinerer smuk arkitektur med et benhårdt fokus på arbejdsgange, læring og den gode hverdag for de kommende brugere af den nye politiskole.

Samlet bliver projektet ca. 20.000 m², med stor variation i brug og formål. Fleksibilitet og design sikrer, at bygningerne kan tilpasses løbende, og at man samtidigt overholder alle gældende standarder for undervisning og indeklima. Derved skabes en politiskole, som både beslutningstagere, naboer og politiskolens elever forhåbentlig vil være stolte over, og som kan tilpasses fremtidens behov og ønsker.

Almene og private boliger i ”Skudehavnen”

Vi har netop vundet retten til at opføre 17.500 m² boliger i ”Skudehavnen” i Vejle i samarbejde med Casa. Beliggenheden mellem by og natur er ideel for byudviklingen, og den nære kobling til de maritime omgivelser har sat sit præg i farver og materialer.

Boligerne er en blanding af private og almene boliger, og vi har arbejdet indgående med skala, størrelse og mikset af boligerne, for at skabe den smeltedigel og forløse det potentiale, der ligger i området. Alle huse udføres som rækkehuse, men er inspireret af storbyernes byhuse med enkle teglstenskroppe og få men store facadeåbninger. Opbrud i materialer mellem nederste og øverste etager sikrer variation i udtrykket, og brugen af især træmaterialer er tilpasset miljøet.

Boligerne varierer mellem 85 m² og 150 m². og mange er i flere etager. Gaderne er toftede og husene forskudte for bedre at fange aftensolen fra vest, og for at give variation i planen for området.

Vi er stolte af projektet og glæder os til at komme i gang!

 

Ny direktør i KPF Arkitekter Aalborg

Det er en stor glæde for KPF Arkitekter at offentliggøre, at Jesper Brøndum tiltræder stillingen som direktør for KPF Arkitekters tegnestue i Aalborg d. 1. juni 2017.

Jesper er 48 år, bosiddende i Aalborg, og kommer fra en stilling som projektchef for Søren Enggaard A/S. Med sin omfattende erfaring fra byggebranchen skal Jesper sammen med sit hold af dygtige kolleger sikre, at KPF fastholder sin stærke position i det Nordjyske: De mange projekter og gode kunderelationer skal udvikles og udvides, og det store potentiale i regionen skal forløses.

Jesper Brøndum bliver KPF Arkitekters ansigt i Aalborg og daglig leder af tegnestuen, men indtræder ligeledes i KPF Arkitekters nationale ledergruppe, og skal herigennem bl.a. styrke samarbejdet med de kreative kræfter i resten af virksomheden, hvilket er en central del af KPF Arkitekter strategi.

I forbindelse med annonceringen, begrunder en glad adm. direktør i KPF Arkitekter Sine Juul Praastrup valget af Jesper Brøndum: ”Som indfødt Aalborgenser har Jesper en unik indsigt i, hvad der rører sig i det nordjyske. Vi har ønsket en profil, der både kan løfte et vigtigt kunde- og ledelsesansvar, har en stor faglig tyngde og kan flytte os fremad i et spændende marked. Med Jesper har vi fået dækket alt dette – og mere til. Han har et fantastisk drive, som vi kommer til at nyde godt af”.

KPF Arkitekter har i alt fire afdelinger fordelt på hhv. Viborg, Aalborg, Aarhus og København med tilsammen 115 ansatte.

 


 

For uddybende kommentarer kan adm. direktør i KPF Arkitekter Sine Juul Praastrup kontaktes på sjp@kpf.dk eller 2677 0460.

Vi er indstillet til RENOVER prisen!

… og dermed er vi er med i opløbet om at vinde prisen som Danmarks bedste renoveringsprojekt 2017 for vores renovering af Jacob Gade Kollegiet. Vinderen bliver kåret senere på året, men du kan allerede nu læse mere om vores renoveringsprojekt på renover.dk eller læse mere om projektet her på siden.

 

Jacob Gade kollegiet ligger i en fredet ejendom på Kronprinsessegade opført i 1804. Kollegiet / bofællesskabet beboes af studerende og udenlandske gæstestuderende ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Stilen er klassicistisk og beliggenheden med udsigt til Kongens Have er upåklagelig. Renoveringen indebærer bl.a. total istandsættelse af tag og facader, gennemgribende energioptimering, etablering af nye vådrumskerner, restaurering af alle bygningsdele og overflader, samt etableringen af et fælles musik-øverum. Arbejdet er udført af vores københavnske afdeling Erik Møller Arkitekter.

“En tømrerskole er selvfølgelig delvis træbyggeri”

KPF har vundet konkurrencen om en ny tømrerskole for Tradium i Randers, og når eleverne indtager de nye bygninger, bliver det med arbejdsmaterialerne helt tæt på: Facaden bliver med udvendig beklædning i ubehandlet lærketræ. Netop lærketræet vil med sin råhed give bygningen et karakteristisk og let genkendeligt udtryk og vil med tiden patinere sølvgråt.

Træ-materialerne er dog ikke kun i brug som rent æstetisk udtryk, da det også anvendes til funktionelle multivægge i værkstederne, hvor eleverne har private skabe, udstillingsmuligheder og siddepladser.

Skolen åbnes med tømrerafdelingen op mod sine omgivelser, og indenfor skaber glaspartier og åbne arealer en naturlig sammenhæng mellem klasselokaler, værksteder og andre arbejdsområder.

”Det etableres bl.a. et fælles torv, og det eksisterende studiemiljø både ude og inde opdateres, så det lever op til nutidens krav. Blandt andet bliver der også bygget en ny multibane til en lang række formål med bevægelse og motion for øje,” siger adm. direktør for Tradium Lars Michael Madsen. Målet er et ”opdateret studie- og undervisningsmiljø som lever op til nutidens unges krav om, at ikke bare funktionaliteten skal være i top, men også det æstetiske skal spille”.

Vi er utroligt glade for at vores visioner for Tradium nu kan føres ud i livet, og vi er allerede i gang med at omsætte ideer til virkelighed, så skolen kan stå klar til at tage imod eleverne d. 19. december i år.

Projektet udføres med PN Erhvervsbyg og Vognsen rådgivende ingeniører.

 

 

Læs mere om Tradium her

En fysisk manifestation af tryghed og nærvær

Senest udgave af Magasinet X-Klusiv bringer en artikel om et nyt boligkoncept med nærvær og tryghed som bærende værdier. Bag konceptet står Boligselskabet Skt. Jørgen, som arbejder eksplicit med koblingen mellem værdier og boligens udtryk.

Vi har i mange år haft et nært samarbejde med boligselskabet, og kan nikke genkendende til visionen. Boligerne, der er afbilledet i artiklen er ”Bakke Alle”, et KPF projekt på 16 boliger i dobbelthus i Aabyhøj, Aarhus.
I KPF Arkitekter ser vi det som en fornem opgave, at påvirke vores omgivelser i en positiv retning, og gøre vores indflydelse på samfundet gældende. Vi tror på, at bygninger er en fysisk manifestation af nogle dybere værdier, og at vi derigennem kan skabe en positiv ramme om menneskers liv. Derfor betyder det meget for os, når andre ligeledes fortæller om sådanne visioner.

Artiklen anbefales derfor som sund læsning for alle, og kan findes på s. 36 i online versionen her: X-Klusiv Viborg, Nr. 24

Ekspertise i alment byggeri har givet bonus i december

KPF Arkitekter har i mange år beskæftiget sig indgående med alment byggeri i hele landet. 2016 var ingen undtagelse, og året har budt på mange spændende projekter. Intet kan dog måle sig med udviklingen i december, hvor året blev afrundet med manér.

Først og fremmest startede vi måneden med at vinde konkurrencen om Generationernes Hus i Aarhus Ø. Et komplekst og nuanceret projekt med 304 almene boliger fordelt på familie, ungdoms, ældre, pleje og handicapboliger, en daginstitution, orangerier mv. alt sammen placeret i 8 sammenviklede byhuse beliggende helt ned til vandkanten. Det var en kæmpe konkurrence i tre faser, som kostede blod, sved og tårer for de involverede.

Kort tid efter fulgte det næste store projekt: Højstrupparken i Odense. Højstrupparken er opført i starten af 50’erne og er et perfekt eksempel på det smukke, murede byggeri fra denne tid. Efter en overvældende opbakning fra beboerne blev det vedtaget, at renoveringen startes i 2017 med ombygningen i de følgende år. Arbejdet på Højstrupparken har som så mange af vore projekter fungeret på tværs af vore geografiske afdelinger med forskellige fagligheder og specialer bragt i spil.

Som juleferien melder sin ankomst landede endnu en god nyhed; denne gang fra det midtjyske. Den 16. december kom vi med i Fællesbo Hernings fireårige rammeaftale, der bl.a. rummer totalrådgivning i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af flere kommende byggeprojekter for boligselskabet.

Alment boligbyggeri af høj klasse med fokus på funktionalitet og gode rammer om menneskets liv er en integreret del af KPFs daglige arbejde. Således er det med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at det også i de kommende år vil være en central del af vores hverdag.

Vinder konkurrencen om Generationernes Hus!

Et hold med JFP (totalentreprenør), KPF Arkitekter, RUM, Kragh & Berglund og SWECO skal nu tegne og projektere det 27.400 m² store projekt på Aarhus Ø med havnens nyeste boligprojekter som tætte naboer.

Bygherren, Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening sætter med dette projekt nye standarder for institutions-/socialt boligbyggeri. Alle generationer bliver i dette byggeri nære naboer: Børn, unge, handicappede, ældre og familier, som kommer til at leve tæt sammen i et unikt byggeri med masser af muligheder for at mødes og lege sammen, give naboen en hånd med i hverdagen eller simpelthen bruge bygningens mangfoldige tilbud.

Arkitektonisk udspringer hovedgrebet af et stærkt fokus på skala: Bygningen fremstår opsplittet i 8 mindre bygninger, der som slanke tårne og med forskellige facadematerialer, aftegner en menneskelig skala i projektet til gavn for beboerne og bydelen.

Havnes særlige muligheder med kanalen og det barske klima har været med til at forme uderummene med fokus på sol, læ, udsigter og liv.

Teglskaller, skiffer, aluminium, glas og beton er bygningens karaktergivende materialer, som sikrer projektets fine skala og kan klare havnens klima.

Byggeriet skal stå færdigt ultimo 2019.

 

Læs mere om projektet her >

Download pressemeddelelse og billeder her >

God bevaring handler om at forstå husets personlighed

KALK magasin: “Når man restaurerer, skal man forstå husets historie og personlighed, så man kan ind­gå i dets videre udvikling. Sådan fortæller Marie Granholm, der er en af arkitekterne bag en omfattende restaurering af Kronprinsessegade 44 i lndre by i København …”

Læs hele artiklen her (side 44-45):

2016_11_24_kalk_kronprinsessegade_b568

Vinder: 40 unikke, DGNB-certificerede boliger ved Årslev!

Tirsdag eftermiddag endte i kram, smil og lykønskninger, da nyheden om konkurrencesejr på 40 DGNB-sølv certificerede boliger ved Årslev tikkede ind. Dermed er vi oppe på tre konkurrencesejre baseret i tegnestuen i Aarhus på under en uge!

Projektet er dog et solidt KPF-projekt, der har været bredt besat med kolleger fra både Viborg, Aalborg og Aarhus, og alt lige fra klima-certificerede specialister til landskabsarkitekter har været inde over processen. Vi er stolte over, at vores hold har frembragt et så flot resultat, og at de har trukket sejren hjem.

Husenes ydre er holdt enkelt, med små detaljer som udhæng og ovenlysvinduer, der giver bygningerne sit særpræg. Ydermere er de grønne tage i mos sedum et centralt grønt element i husene. Boligerne retter sig mod både ældre og unge, men med en klar overvægt af børnefamilier, der ønsker høj komfort kombineret med moderne materialer og social bebyggelse, hvor man kommer hinanden ved. De velbelyste boliger ligger i kanten mellem landsby og åbent land, og denne blanding af indtryk er et gennemgående tema.

Der skal i samme omgang lyde en stor tak til samarbejdspartnerne på projektet Hans Jørgensen & Søn, NIRAS og Miljøforum Fyn.

 

2016_09_28_40boliger_aarslev_01_b568

2016_09_28_40boliger_aarslev_02_b568

 

Aarhus går til weekend med hovedet holdt højt

Ugen er sluttet stærkt i Aarhus, hvor der på én dag tikkede to gode nyheder ind på tegnestuen:

Først lød det glade budskab, at vi i et skarpt felt er udvalgt til at ombygge flere tusinde samt tilbygge 2.000 nye kvadratmeter for Landbrugsmusset ved Gl. Estrup slot i Auning. En konkurrence vundet på et konkurrencedygtigt honorar og en projektorganisation, der med bygherrens ord ”dokumenterede de efterspurgte kompetencer meget tilfredsstillende, [og] viste en overbevisende faglig indsigt”. Opgaven omfatter alt fra indeklimatilpasning til moderniseringer og udstillingshaller, hvor flere bygningsafsnit er underlagt fredningsbestemmelser.

Just som den gode stemning spredtes, ankom næste budbringer med besked: Den gamle stadiongrund i Silkeborg skal have nyt liv, og det skal vi levere. Endnu en gang har konkurrencen været hård, men vores forslag om lyse lejligheder placeret i smukke omgivelser med park, træer og stisystemer trak sig sejrrigt ud. Boligerne opføres som fem punkthuse i fire og fem etager. De i alt 8.000 m² boliger bygges af Byggeselskabet Paulsen, der sammen med en investorkreds står bag projektet.

2016_09_23_2konk_vundet_aarhus_b568

 

Dermed afrundes en god uge for KPF Arkitekter, men i særdeleshed Aarhus, der allerede nu har åbnet vinskabet for at planlægge, hvordan frokosten skal udvides til en større fejring.

Helsingør Sundhedshus i OPP

Erik Møller Arkitekter og Alectia har vundet udbud om teknisk bestillerrådgivning om sundhedsfaglig indretning for Helsingør Sundhedshus i Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) over de næste 4 år.

Opgaven blev vundet i skarp konkurrence med Bascon, C.F.Møller, Kuben Management og MOE.

Det nye sundhedshus skal danne rammerne for et bedre og mere effektivt samspil mellem Region Hovedstaden, Helsingør Kommune, praktiserende læger og speciallæger.

Sundhedshuset skal integrere og koble kommunale sundheds-, forebyggelses- og rehabiliteringstilbud med regionale behandlingstilbud og tilbud fra almen praksis inden for rammer, der understøtter samarbejde om og med borgeren og patienten.

Vort tilbud er af bygherre bl.a. vurderet ved at  vort ”Organisationsdiagram- og beskrivelse er klar og viser en tydelig ansvarsfordeling, der er tilpasset det konkrete projekt” og at ”Nøglemedarbejderne samlet set besidder et fagligt højt niveau og erfaringer med gennemførelser af lignende opgaver med solid erfaring vedr. sundhedsfaglig indretning”.

Endvidere har bygherre lagt særlig vægt på, at tilbuddet har fokus på vor organisationsudvikling som en hjørnesten, at der tilbydes funktionsprogram og drejebog for organisatorisk udvikling samt brugerinddragelseskoncept og en gennemtænkt tidsplan.

Vi er oprigtigt begejstrede for opgaven, den tillid bygherre viser os og glæder os til processen.

Den nye Retsbygning i Svendborg er indviet

KPF Arkitekter har været arkitekter på den nye Retsbygning i Svendborg, der netop er blevet indviet på den skemalagte dato 1/9 2016. Stor tilfredshed fra repræsentanterne for Pension Danmark Ejendomme, Bygningsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, byen og brugerne afspejledes i de flotte taler holdt ved indvielsen.

Retspræsident Anni Højmark udtalte i forbindelse med åbningen:
”Vi glæder os over at skulle arbejde i en meget smuk bygning, der indeholder rigtig gode faciliteter for vores brugere, så vi nu kan skabe ‘Brugernes Tinghus’. Vi ser samtidig frem til endelig at få rettens personale samlet i én retsbygning, der skaber optimale rammer for vores arbejde.”

Retsbygningen ligger på toppen af Bregnegårdshaven og er med sit design og den karakteristiske brug af kobber let genkendelig. Udsigten ud over Svendborgsund er enestående! Der er bevidst arbejdet på at skabe et imødekommende hus, hvor samspillet mellem sikkerhed og funktion og åbenhed er vægtet højt.

Retten er opført i OPP og ca. 40 medarbejdere skal have daglig gang i bygningen.

 

2016_09_01_byret_svendborg_05_b568

2016_09_01_byret_svendborg_06_b568

2016_09_01_byret_svendborg_03_b568

Utraditionelt første spadestik taget fra båd i Gråsten

Tirsdag eftermiddag var der første spadestik for bofællesskabet Fjordbo for unge udviklingshæmmede. Danske Diakonhjem står for byggeriet, efter de blev kontaktet af en lokal forældregruppe. KPF assisterer som bygherrerådgivere.

Bofællesskabet får udsigt til Egernsundbroen og Flensborg Fjord fra en grund, der tidligere var udset til sommerhuse. Denne ændring er noget, der glæder naboerne: ”Det her er noget, vi kan leve med og hygge os med” udtaler en nabo til Jyske Vestkysten. Beliggenheden ned til vandet lod sig vise i den lidt atypiske seance for et første spadestik: En lille båd udstyret med repræsentanter fra aktørerne bag projektet samt et par spader og noget jord. Efter en lille tur rundt på havnen blev der kastet jord i vandet og projektet blev derved officielt skudt i gang.

Byggeriet forventes at være klart til indflytning november 2017.

 

KUNSTEN tildeles prisen ROS2016

KUNSTEN – Museum of Modern Art, Aalborg, tildeles i år prisen ROS2016.

Prisen tildeles KUNSTEN for den vellykkede restaurering af Alvar Aaltos fredede og ikoniske museumsbygning.

Tilgangen til prisen er at samarbejde, læring og samskabelse ligger til grund for at projekter lykkedes.

Vores andel i hæderen kommer fra vores københavnske datterselskab Erik Møller Arkitekter, der har været arkitekter på opgaven.

 

2016_08_30_kunsten_ros2016_b568_01

2016_08_30_kunsten_ros2016_b568_02

Læse mere om projektet her »

Ny administrerende direktør i KPF Arkitekter

KPF Arkitekter har dags dato konstitueret Ph.D. Sine Juul Praastrup (f.1972) som administrerende direktør. Hun overtager dermed ansvaret for den daglige drift og virksomhedens 125 medarbejdere. Partner Sine Juul Praastrup har hidtil været medlem af KPF Arkitekters bestyrelse samt afdelingsleder i Viborg.

Med ansættelsen af Sine Juul Praastrup forankres en fortsættelse af den hidtidige positive udvikling, og der tages et tydeligt skridt for KPF Arkitekter, hvor det tværgående samarbejde og udvikling af organisationen er i centrum.

Bestyrelsesformand Lars Roholt er glad:
”Vi er meget tilfredse med at Sine har takket ja til posten som adm. direktør i KPF Arkitekter. Hun har med sin direkte facon og tillidsfulde ledelsesstil været et oplagt valg til at føre virksomheden videre. Sine skaber ejerskab og ansvar ude hos den enkelte medarbejder, og det er noget vores samarbejdspartnere er glade for. Hun har som daglig leder for både rutinerede fagledere såvel som nyuddannede talenter vist, at hun kan rumme de nuancer, der er i en virksomhed som vores. En direktør skal kunne tænke strategi ud over faggrupper og afdelingsbudgetter og kunne lede igennem høj som lav – det kan Sine”.

Lars Roholt fortsætter:
”Vi kan se et uforløst potentiale internt og i markedet, som vi nu skal arbejde videre på. Vi rummer alle dele af arkitektfagets nuancer, og her er Sine den perfekte kandidat til at binde os sammen på tværs af vores fire tegnestuer, så vi kan få endnu mere ud af hinanden. Samarbejde, helhedstænkning og ansvar kommer fra toppen af organisationen og siver nedad. Sine er den leder, der kan trække hele holdet med sig”.

Sine Juul Praastrup har en klar holdning til hvordan KPF Arkitekter skal drives videre fremad:
”Vi vil tænke helhedsorienteret omkring de opgaver vi løser sammen med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi vil finde langsigtede løsninger, som er i tråd med kundens strategiske retning. Løsninger, der isoleret set håndterer den opgave kunden står med, men som samtidigt udfordrer kundens reelle behov og understøtter kundens strategiske retning. Der skal handling til og vi skal turde sammen med vores kunder.
Vi skal vedvarende spille kunderne stærkere og turde tage ansvar. KPF Arkitekter er inde i en udvikling, hvor vi har bevæget os fra mellemstor midtjysk virksomhed til en landsdækkende koncern. Men samarbejde kommer ikke af sig selv. Vi har et værdisæt, vi tror på, og det skal vores kunder kunne mærke hele tiden”.

 

Om KPF Arkitekter

KPF Arkitekter har i dag 125 medarbejder fordelt på tegnestuer i København, Aalborg, Viborg og Aarhus. Blandt sine toneangivende projekter nævnes bl.a. Vestre Landsret i Viborg, Katrinebjerg Boliger i Aarhus, Godbanearealet samt Kunsten i Aalborg, restaureringer på Kronborg, Marmorkirken samt indretningen af Arla Foods Hovedkontor i Viby mv. KPF Arkitekter har de seneste år været i stor udvikling og med opkøb af Formsprog og Erik Møller Arkitekter i 2015 blev man en af de største danske arkitektvirksomheder.

Afgående Adm. Direktør Michael Reventlow-Mourier har valgt at søge nye udfordringer uden for koncernen, og fratræder stillingen i KPF Arkitekter efter en kort periode med overdragelse af opgaver og ansvar. KPF Arkitekter vil gerne udtrykke sin tak for de mange års samarbejde og ønske held og lykke fremover.

 

For spørgsmål eller kommentarer kan følgende kontaktes:

Adm. Direktør Sine Juul Praastrup, sjp@kpf.dk, tlf.:+45 2677 0460
Bestyrelsesformand Lars Roholt, larsroholt@nironord.com, tlf.: +45 4025 7646

Restaureringsarkitekt med poesi, indlevelse og samarbejdsevner

Et skarpt hjørne bliver rundet i dag søndag d. 7/8, hvor vores egen Trine Neble, en af Danmarks fineste restaureringsarkitekter, kan fejre sin 60 års fødselsdag. Hun er kendt og respekteret for sin følsomme sansning af bygninger, og for sin evne til at gennemføre restaurerings- og kulturarvprojekter af meget høj kvalitet. Trine har været en fast del af Erik Møller Arkitekter de sidste 25 år, og har fortsat sin daglige gang på tegnestuen i København. Som mangeårig partner er Trine en inspiration for sine omgivelser, og hun har igennem en imponerende karriere beskæftiget sig med flere betydningsfulde danske bygningsværker.
Fra de første dage i lære som praktisk arkitekt under genopbygningen af Christiansborg Slotskirke i 90’erne til restaurering af riddersalen på Rosenborg og Vartovs smukke kirkerum, som Trine selv regner for et af sine vigtigste arbejder. Ved siden af disse projekter har hun været tilknyttet Marmorkirken i mere end 20 år, i hvad der må betegnes som et fast og lykkeligt arbejdsforhold.

Fagligt er Trine optaget af den stille arkitektur, håndværket og den poesi og egenart, som kan ledes frem i stort set alle bygninger. Hun værdsætter det gode samarbejde og kendes som en venlig og imødekommende person – måske lige bortset fra når der opstår trængsel på cykelstierne, eller er kø i lufthavnen.
I 2015 fusionerede Erik Møller Arkitekter med KPF Arkitekter, hvor Trine Neble som partner i det nu landsdækkende firma arbejder for at videreføre kvaliteterne fra Erik Møller Arkitekter.
Trine Neble har i en periode varetaget hvervet som Kgl. Bygningsinspektør og siden 2011 været udpeget af kulturministeren som medlem af Det Særlige Bygningssyn.

Tegnestuen vil være vært om en større fejring af Trine i september.

KPF Arkitekter fester i Skanderborg med to sejre på en uge

Mens musikken brager ud under bøgetræerne på Smukfest har KPF Arkitekter fået ikke bare ét men to projekter hjem i Skanderborg kommune.

Vi får først æren af at være bygherrerådgivere på Fællesskabets Hus i Ry, hvor vi kom ud som vindere af et stærkt felt. Det tillagdes i betænkningen meget positiv værdi, at vores forslag viser entydige og enkle kontaktflader, gennemsigtighed og overskuelighed samt at vi leverer en skarp pris.
Fællesskabets hus skal danne ramme om tidssvarende plejeboliger med gode faciliteter for brugerne og et godt arbejdsmiljø for personalet. Centret skal være en aktiv spiller i byen, der med sin fantastiske placering midt i søhøjlandet rummer masser af liv, naturoplevelser og udvikling.

I selve Skanderborg by skal vi for Skanderborg Andelsboligforening bygge en håndfuld (eller to) ungdomsboliger. Byggeriet skal rumme både store og små lejligheder og vil med sin beliggenhed tæt ved banegården være oplagte boliger for unge med hverdag i Skanderborg og Aarhus. Vi er utroligt glade for at fortsætte vores gode samarbejde med SAB, og har fået positiv feedback for vores valg brug af naturmaterialer og et simpelt udtryk, der læner sig op ad den klassiske KPF-stil. ”

Samarbejde med kinesisk millionkommune på plads

Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen og KPF Arkitekter har gennem langvarig kontakt til den kinesiske millionby Chongqing fået en samarbejdsaftale på plads. Det åbner op for eksport af dansk viden og danske produkter til kommunens 32 mio. indbyggere.

Torsdag d. 23. juni modtog borgmester i Viborg Torsten Nielsen en delegation fra Chongqing kommune. De underskrev som en del af besøget en samarbejdsaftale mellem danske og kinesiske plejecentre, hvor det kommende plejecenter Baneby i Viborg skal være inspirationskilde.

Samarbejdet er den foreløbige kulmination på en langvarig kontakt mellem Viborg Kommune, Boligselskabet Sct. Jørgen og KPF Arkitekter fra dansk side og Chongqing kommune i Kina.

Tålmodighed og gensidig respekt har dannet basis for aftalen, og der er store forventninger til fremtidig eksport til den kinesiske storby. På tegnebrættet er allerede et kinesisk plejecenter, der er udpeget til at være model for yderligere plejecentre i området. Flere af vore arkitekter har været i Kina og har gennem workshops og møder introduceret danske principper for ældrepleje til de kinesiske repræsentanter.

KPF Arkitekter er meget stolte af at være en del af projektet og vi ser frem til at fortsætte vores samarbejde med både danske og kinesiske partnere.

For yderligere kommentarer om samarbejdet henviser vi til Viborg kommunes pressemeddelelse af 15/06/2016.

 

2016_06_27_pressemeddelelse_chongqing_samarbejde_b568

 

TOPKARAKTER i ‘Arkitektur og Funktionalitet’ giver sejr

”Yderst fornuftigt veldisponeret og indfrier overbevisende udbuddets ønsker med indretning på en funktionel bolig med god tilgængelighed og fleksibilitet”. Sådan lyder det i bedømmelsesrapporten i den netop overståede konkurrence om opførsel af boliger for Boligselskabet Viborg på Sjællandsgade 3-5 i Viborg.

Der lægges i bedømmelsesrapporten vægt på, at vi har formået at ramme den eksisterende kontekst for byggeriet med et ”opdateret og tidssvarende arkitektonisk udtryk” ligesom boligernes fleksibilitet og gennemtænkte indretning går igen.

Vi har i projektet fokuseret meget på lysindfald i lejlighederne, privatliv og hverdagen i boligerne. Det har bl.a. sikret flere forskellige indretningsmuligheder efter brugeren og bygherrens ønsker, gennemgående træk fra lejlighed til lejlighed og mulighed for at tilpasse boligerne til kørestolsbrugere såvel som børnefamilier.

Fokus på denne kombination af arkitektur og funktionalitet viste sig at falde i dommernes smag, og vi er utroligt glade for at få lov at arbejde videre med den konkrete udførsel af boligerne.

Nomineret til Østjyllands Bedste Praktikvirksomhed 2015

Vi er utroligt stolte over at være blandt de nominerede til Østjyllands bedste praktikvirksomhed 2015. Indstillinger til prisen kommer fra nuværende og/eller tidligere praktikanter.

Prisen uddeles af Studenterhuset og Aarhus kommune og juryen består af Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard samt repræsentanter fra bl.a. Danske Bank, Cabi, Pressalit og Creuna.

Vinderen annonceres d. 16/3 kl.16:30 i Studenterhus Aarhus.

Halden Fængsel skal på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016

”Vi er meget stolte over at kunne vise Halden Fængsel frem på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016, og ser frem til at deltage i åbningen af den store begivenhed i maj måned.

Det danske bidrag til Arkitekturbiennalen i Venedig 2016 bliver et øjebliksbillede af ny humanisme i dansk arkitektur.

De to kuratorer, Boris Brorman og Kristoffer Weiss ønsker at skabe et wunderkammer af arkitektoniske prototyper, som viser, hvordan danske arkitekter og byplanlæggere arbejder med at skabe en human arkitektur, der påvirker menneskers adfærd og stræber efter at tjene fællesskabet” udtaler partner Rikke Hansen.

 

Læs mere om Halden Fængsel her »

Læs mere om Biennalen her » 

Vinder milliardprojekt i Malmø

KPF Arkitekter har netop vundet en af sine hidtil største opgaver. Som underrådgiver til svenske White Arkitekter skal det danske arkitektfirma være med til at tegne Malmøs ny sygehus.

KPF Arkitekter, der netop er blevet lagt sammen med Erik Møller Arkitekter i København, har sammen med det store svenske arkitektfirma White Arkitekter vundet opgaven med at tegne Malmøs nye sygehus. Opgaven omfatter et byggeri på ca. 70.000 kvadratmeter sygehus i det centrale Malmø, og anlægsprisen forventes at beløbe sig til mere end 2 milliarder kroner. Alene arkitektudbuddet forventes at involvere op mod 100 arkitekter:

– Det er en meget stor opgave, vi her har vundet – måske endda den største nogensinde, siger en tilfreds adm. direktør og partner Michael Reventlow-Mourier fra KPF Arkitekter.

KPF Arkitekter valgte for halvandet år siden at samle sine kompetencer inden for sygehuse og sundhed i en ny afdeling, og denne strategiske satsning har allerede båret frugt i form af flere større opgaver. Leder af afdelingen, arkitekt Jørn Held har tidligere – til stor tilfredshed for Region Skåne – stået for at tegne og projektere en del af Malmøs nuværende sygehus, og netop KPF og Erik Møller Arkitekters evne til at tænke nybyggeri, kulturarv og transformation sammen var årsagen til, at White Arkitekter bød det danske arkitektfirma inden for i konkurrencen. I alt ni arkitektfirmaer var med i kampen om opgaven – heraf afgav seks tilbud:

– Ved et udbud som dette er der tre overordnede parametre i spil: Kompetencer, proces og timepris. Vi scorede klart højest på de to første, mens vi lå i midterfeltet på prisen, og det var altså nok til at blive nr. 1, fortsætter Michael Reventlow-Mourier.

Region Skåne har ambitioner om at bygge et universitetssygehus i verdensklasse. Sygehuset, der har fælles ledelse med universitetssygehuset i Lund kun 20 kilometer derfra, bliver Sveriges 3. største, og den sydsvenske region investerer i alt seks milliarder svenske kroner over de kommende år.

Det nuværende universitetshospital er beliggende centralt i Malmø, og det er ligeledes på denne grund, at det nye sygehus skal placeres i sammenhæng med det eksisterende byggeri og resten af centrum:

– Det er en helt speciel opgave at skulle placere et så stort byggeri i et område, hvor der i forvejen er relativt tæt bebygget, blandt andet med fredede og bevaringsværdige bygninger. Det ser vi som en spændende udfordring, og det er jo netop også en af grundene til, at vi er blevet valgt, forklarer Jørn Held.

KPF Arkitekter har afdelinger i Viborg, Aalborg og Aarhus og med sammenlægningen med Erik Møller Arkitekter nu også i København. Det nye ben i Øresundsregionen kommer meget kærkomment forud for det forestående projekt:

– Det er en stor fordel, at vi kan samle en stor del af arbejdet på vores kontor i København, hvor afstanden til byggepladsen bliver under 50 kilometer, pointerer han videre.

KPF Arkitekter og Erik Møller Arkitekter bliver en central del af projektets ledelse, og allerede nu indledes de første faser i tæt samarbejde med White Arkitekter.

– Første fase bliver at lave en perspektivplan for hele området. Derefter skal vi kigge på det samlede byggeprogram og opbygge standarder og best practice til de enkelte sygehus-afdelinger. Først derefter påbegyndes det egentlige tegnearbejde og byggeri, slutter Jørn Held.

TILBAGE TIL TOP