DK

Punkthus med 24 boliger, Adolfsvej 8 i Bjerringbro

På foranledning af bygherre, Boligselskabet Sct. Jørgen, udsendes hermed udbudsmateriale som grundlag for afgivelse af tilbud til punkthus med 24 boliger, Adolfsvej 8 i Bjerringbro.

Projektet omfatter opførelse af et punkthus med 24 almene boliger og vaskeri, depoter og cykelparkering, fordelt på 5 etager. Byggeriet på til sammen 1.794 m² indeholder boliger inkl. fælles adgangsarealer (1.600 m²) og øvrige funktioner (194 m²) samt belægnings- og beplantningsarbejder.

 


 

Download the tender documents here:

09.08.2018 Udbudsmateriale

Download the correction sheets here:

27.06.2018
Rettelsesblad 01

06.07.2018
Rettelsesblad 02

07.08.2018
Rettelsesblad 03

09.08.2018
Rettelsesblad 04

TILBAGE TIL TOP