DK

CCR – Career Campus Ringkøbing

Licitation vedr. ombygning og istandsættelse af den oprindelige plejehjemsbygning

Udbudsmaterialet inkl. udbudsbrev og tilbudslister er tilgængeligt på denne side fra mandag d. 11. januar 2016.

Deltagelse i licitation kan kun ske ved tilmelding til arkitekt Rasmus Thrane, Brøgger arkitekter på rt@broegger.dk med angivelse af hvilke(n) entreprise(r) der bydes på, og om tilbudsgiver deltager i licitationshandlingen på nedennævnte adresse, eller om tilbuddet fremsendes pr. post.

Ved tilmelding bedes flg. kontaktoplysninger anført: Firmanavn, CVR nummer, kontaktperson, mailadresse, telefonnummer og postadresse.

Sidste frist for tilmelding til tilbudsgivning er fredag d. 22.1.2016 af hensyn til udsendelse af evt. rettelsesblad.

Tid og sted for afholdelse af licitation:
Tid: Mandag d. 1. februar kl. 13.00
Sted: Erhvervscentret, Ånumvej 28, 6900 Skjern.

 

Download the tender documents here:

Udbudsmateriale

Tegningsbilag

Download the correction sheets here:

Rettelsesblad 01

Rettelsesblad 02

Rettelsesblad 03

TILBAGE TIL TOP