DK

Modulbyggeri på Hjejlevej 48 i Silkeborg

På vegne af AAB Silkeborg, fremsendes hermed udbudsmaterialet vedrørende byggemodning til 12 boliger på Hjejlevej 48 i Silkeborg i henhold til Deres accept om at ville afgive tilbud.

Udbudsmaterialet består af:

 • Nærværende udbudsbrev dateret den 09.02.2018
 • Byggesagsbeskrivelse dateret den 09.02.2018
 • AB 92 med tilføjelser og fravigelser
 • PSS dateret den 09.02.2018
 • Fagbeskrivelser dateret den 09.02.2018
 • Arkitekttegninger dateret den 09.02.2018
 • Ingeniørtegninger inkl. geotekniske undersøgelser dateret 09.02.2018
 • Tilbudslister dateret den 09.02.2018
 • Tidsplan dateret 09.02.2018
 • Oplæg til entreprisekontrakt
 • Evt. Rettelsesblade.

 


 

Download the tender documents here:

27.02.2018

Download the correction sheets here:
TILBAGE TIL TOP