DK

Indbudt Hovedentreprise
– Teglstens udbud

På vegne af Viborg Kommune udsendes hermed, udbudsmaterialet vedrørende tagrenovering på bygninger med teglstenstage, samlet i Tagrenoveringer – Teglsten – Udbud.

Arbejdet omfatter:

Udskiftning af tagbeklædning samt diverse følgearbejder blandt andet med efterisolering m.v.

 

Byggetid:

Byggeriet forventes påbegyndt i uge 30, 2017 og afsluttet inden udgangen af uge 39, 2017.

 


 

Download the tender documents here:

14.06.2017

Download the correction sheets here:
TILBAGE TIL TOP