DK

Vores stærke sammensætning af kompetencer og specialiserede medarbejdere gør os i stand til at løfte alle slags byggeprojekter og udvikle bæredygtige løsninger på tværs af erfaringsgrundlag – altid i øjenhøjde og i tæt samarbejde med kunden.

Vi arbejder med alle faser og skalaer inden for byggeri – hvad end der er tale om at omdanne eksisterende byggeri til tidssvarende rammer eller skabe nye byggerier fra bunden. Vi har mange års erfaring med transformation og restaurering af bevaringsværdige byggerier og med nyere, store byggerier, fx almene boliger, forskningsmiljøer, offentlige og tekniske byggerier.

Vores store styrke er vores evne til at binde et bredt sæt af kompetencer sammen og dermed trække på alle fagligheder. Uanset hvilken opgave, vi står over for, er mennesket og et bæredygtigt byggeri i centrum. Vi sætter en ære i at lytte til og respektere vores kunder, så bygherrens og brugernes krav, ønsker og visioner indarbejdes i projekterne.

Involveringen af forskellige fagligheder og af bygherrer og brugere er kernen i vores bæredygtige tilgang til arkitektur. For os handler bæredygtighed nemlig om at skabe bygninger, der giver mening for både miljøet og for de mennesker, der færdes i dem i et langsigtet perspektiv.

 


 

Sygehuse og sundhed

Gennem de seneste år har vi arbejdet målrettet på at være de bedste inden for sundhedsområdet. I 2014 samlede vi vores kompetencer inden for sygehuse og sundhed i en ny afdeling med det formål at fokusere på sygehus- og sundhedsprojekter i segmentet lige under de store supersygehuse. Her kommer vores kompetencer og lokale tilstedeværelse bedst til sin berettigelse.

Med en tradition for udformning af oplevelsesrig arkitektur, kvalitativ brug af dagslys samt erfaring med vidensbaseret forskning søger vi at skabe helende miljøer, idet vi ved, at lyse og inspirerende omgivelser understøtter den lægevidenskabelige behandling og skaber glade og positive patienter og pårørende. Derudover har vi fokus på at skabe de bedste rammer for personale og forskere, med effektive og rationelle arbejdsgange og plads til innovation.

Vi prioriterer logistik og infrastruktur meget højt. En strømlinet logistik og en logisk infrastruktur understøtter ikke alene effektive arbejdsgange for personalet, men giver også patienter og pårørende ro og tryghed.

Vi ønsker at videreudvikle og styrke vores kompetencer i takt med forandringerne i sundhedssektoren. Derfor efteruddanner vi os og prioriterer videndeling højt. Vi er åbne over for nye muligheder, søger altid efter nye løsninger og afprøver gerne nye samarbejdsformer.

 


 

Boligbyggeri – Tradition kombineret med innovation

Tegnestuens erfaring med renoveringsprojekter for boligselskaber går mange år tilbage. Vi er i dag en af Danmarks førende arkitektvirksomheder inden for boligrenovering med fokus på energioptimering og har stor erfaring med håndtering af samtlige processer i renoveringsforløbet fra idé, planlægning og udarbejdelse af helhedsplaner og grønne strategier til kommunal støttesagsbehandling, projektering, genhusning og frem til den endelige indflytning. Vi har gennem årene løst en række opgaver i samarbejde med Landsbyggefonden, og tegnestuen udarbejder og forestår både EU-udbud og nationale udbud.

En af tegnestuens største styrker er vores brede specialisering og koblingen herimellem. Med erfarne medarbejdere dækker vi hele det renoveringsfaglige område og løser projekter, der berører flere arkitektoniske fagområder og discipliner, fx renovering og nybyggeri i byområder, som kræver et specielt fokus på at bevare og tilpasse nyt, så man opnår samspil og styrket identitet. Denne sammensætning betyder, at vi har en dyb forståelse for bygningers værdier og de fysiske kvaliteter, der skal bevares, samt den stemning, der skal videreføres.

 


 

TILBAGE TIL TOP