DK

Som bygherrerådgivere hjælper vi vores kunder gennem alle byggeriets faser – fra idé til ibrugtagning eller enkelte projektfaser. Med udgangspunkt i en dialogorienteret proces forfølger vi bygherrens succeskriterier og skaber langtidssikrede løsninger, der respekterer den aftalte tid og økonomiske ramme.

Bygherrerådgivning er et af tegnestuens kerneområder. Vi er bygherrens uafhængige rådgiver og varetager bygherrens interesser gennem alle projektfaser – lige fra definering af opgave og udbud og kontrahering til kvalitetssikring og endelig projektering. Sammen med bygherre, brugere og øvrige relevante interessenter sikrer vi en løsning, der opfylder bygherrers værdier, ønsker og behov.

 

Udsnit af vores rådgivningsområder

Udsnit af vores bygherrerådgivning

 • Definering af opgave /programoplæg /idéoplæg
 • Økonomiske overslag
 • Tidsplan
 • Byggeprogram
 • Myndighedssondering
 • Udbud og kontrahering
 • Kontrol af tilbudsgivers projektering
 • Kvalitetssikring
 • Risikovurdering
 • Overordnet tilsyn under udførelse
 • Udarbejdelse af byggeprogram
 • Udbud af totalrådgivningsopgaver
 • Udbud af projektkonkurrencer
 • Udbud af totalentreprisekonkurrencer
 • Rådgivning i forbindelse med partnering
 • Rådgivning i forbindelse med OPP (offentlig/privat/partnering)
 • Bygherreleverancer

 

 

Vores arbejde tager udgangspunkt i individuelt udarbejdede behovsanalyser, hvor byggeriets interessenter kan komme med input baseret på deres erfaringer og behov. Et grundigt forarbejde er alfa og omega for projektets næste faser og sikrer et optimalt niveau af videngenerering, gennemsigtighed og ejerskab.

Med tegnestuens brede kompetencefelt sammensætter vi det stærkeste team til den specifikke opgave. Vi bringer de nødvendige og relevante fagligheder i spil fra start, hvilket betyder, at vi når hele vejen rundt i alt, hvad der vedrører bygningen. Ved at trække input ind tidligt i processen afdækkes løsningsmulighederne, og grundlaget for et godt resultat er skabt.

Det tætte samarbejde med bygherren foregår gennem hele processen. Vi udfordrer gerne vores kunder med det formål at nytænke og udvikle de bedste løsninger, der matcher kundens kriterier.

 


 

TILBAGE TIL TOP