DK

Vores byplans- og landskabsarkitekter arbejder med sammenhængende arkitektoniske helhedsbegreber og laver byrums- og landskabsprojekter i alle skalatrin – både på byomdannelsesniveau og renoveringsniveau. Vi brænder for at skabe den bedste synergi mellem livet uden for og imellem bygningerne.

Synergi mellem mennesker og bygninger

Et steds identitet skabes ud fra områderne omkring bygningerne, og synergien mellem byrummene og bygningerne er derfor helt afgørende for, hvor godt et byggeri man ender ud med.

Rådgivning inden for byplan og landskab indgår som en naturlig og integreret del af tegnestuens kerneydelser i alle afdelinger. Vi løser opgaver i alle skalatrin – lige fra store infrastrukturelle opgaver, over udarbejdelse af strategier for byudvikling og byomdannelse med tilhørende masterplaner og designmanualer til konkret udformning og design af byrum som fx havnepromenader, trafikarealer, parkanlæg, bygader, torve og pladser. Dertil kommer udformning af udearealer i forbindelse med tegnestuens byggeprojekter som fx parkeringsarealer, forpladser, gårdrum samt have- og parkanlæg.

Vi har stor erfaring med at analysere og illustrere et potentielt udviklingspotentiale som grundlag for kommuneplanlægning eller lokalplanlægning. Vi arbejder dialogorienteret, og inddragelsen af bygningsarkitekter, bygherrer og brugere spiller en væsentlig rolle i måden, vi løser opgaver på. I alle opgaver stræber vi efter at udvikle den særlige idé, der kan udmøntes i en oplevelsesrig, holdbar og gerne overraskende løsning, som får mennesker til at trives.

 


 

TILBAGE TIL TOP