DK

Byplan & Landskab

Vores byplans- og landskabsarkitekter arbejder med sammenhængende arkitektoniske helhedsbegreber og laver byrums- og landskabsprojekter i alle skalatrin – både på byomdannelsesniveau og renoveringsniveau. Vi brænder for at skabe den bedste synergi mellem livet i og uden for bygningerne.

Alice Bro Grønvaldt
Alice Bro Grønvaldt

Landskabsarkitekt
T [+45] 2944 0128
abg@erik.dk

Katrine Thorlacius-Ussing (BARSEL)
Katrine Thorlacius-Ussing (BARSEL)

Landskabsarkitekt

T [+45] 2962 2087

ktu@erik.dk

Lene Trangbæk Kjærsgaard
Lene Trangbæk Kjærsgaard

Landskabsarkitekt

T [+45] 5056 5679

ltk@erik.dk

TILBAGE TIL TOP