DK

Byplan & Landskab

Vores byplans- og landskabsarkitekter arbejder med sammenhængende arkitektoniske helhedsbegreber og laver byrums- og landskabsprojekter i alle skalatrin – både på byomdannelsesniveau og renoveringsniveau. Vi brænder for at skabe den bedste synergi mellem livet i og uden for bygningerne.

Alice Bro Grønvaldt (BARSEL)
Alice Bro Grønvaldt (BARSEL)

Landskabsarkitekt
T [+45] 6325 1708
abg@erik.dk

Katrine Thorlacius-Ussing
Katrine Thorlacius-Ussing

Landskabsarkitekt

T [+45] 6325 1751

ktu@erik.dk

Lene Trangbæk Kjærsgaard
Lene Trangbæk Kjærsgaard

Landskabsarkitekt

T [+45] 8999 2238

ltk@erik.dk

TILBAGE TIL TOP