DK

Organisation

Bitten Munk Warmdahl
Bitten Munk Warmdahl

Direktør for HR, jura & skriftlige tilbud / Partner

T [+45] 2883 9728

bmw@erik.dk

Bo Jeppesen
Bo Jeppesen

Arkitekt / Partner

T [+45] 2892 4692

bje@erik.dk

Claus Christensen
Claus Christensen

Bestyrelsesformand

Gert Bonde Harup
Gert Bonde Harup

Arkitekt / Markeds- og Projektchef
T [+45] 2482 4670
gbh@erik.dk

Henning Pedersen
Henning Pedersen

Bygningskonstruktør / Byggeøkonom / Partner

T [+45] 2168 7638

hp@erik.dk

Jesper Laursen
Jesper Laursen

Arkitekt / Tegnestueleder, Viborg / Partner

T [+45] 2034 8535

jl@erik.dk

Jette Lind Johansen
Jette Lind Johansen

Arkitekt / Partner

T [+45] 4043 2804

jlj@erik.dk

Jonas Petersen
Jonas Petersen

Tegnestueleder, København / Odense / Ass. Partner

T [+45] 2189 1396

jop@erik.dk

Line Spangsmark
Line Spangsmark

Arkitekt / PQ-koordinator

T [+45] 2615 5580

ls@erik.dk

Morten Bluhm
Morten Bluhm

Arkitekt / Tegnestueleder, Aarhus / Ass. Partner

T [+45] 6161 1299

mb@erik.dk

Morten Stilling
Morten Stilling

Bestyrelsesmedlem

Morten Ørsager
Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

Sine Juul Praastrup
Sine Juul Praastrup

Adm. direktør / Partner

T [+45] 2677 0460

sjp@erik.dk

Thomas Pedersen
Thomas Pedersen

Arkitekt / Bygherrerådgiver / Partner

T [+45] 2045 4022

tp@erik.dk

Zoran Juresa
Zoran Juresa

Arkitekt / RIBA / Partner

T [+45] 2028 0883

zj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP