DK

Udbud Nannas Vænge
– Etape 3

På vegne af, DjursBO, fremsendes hermed udbudsmateriale til Nannas Vænge – Etape 3.

Arbejdet udbydes som udbud i totalentreprise i henhold til tilbudsloven i begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation jf LBK §14.10 og kan downloades herunder:

 


 

Download the tender documents here:

14.03.2018

Download the correction sheets here:

Rettelsesblad nr. 1 22.03.2018

Rettelsesblad nr. 2 06.04.2018

TILBAGE TIL TOP