DK

Aarhus Havn er Danmarks største containerhavn, og en stor del af danskernes forbrugsvare og eksportsvare kommer ind og ud via Aarhus Havn. Primo januar 2016 flyttede Aarhus Havn ind i nyt stort Havnecenter beliggende på Østhavnen i Aarhus.

Aarhus havn har fået et nyt domicil ved containerterminalen på Østhavnen. Alle havnens medarbejdere er blevet samlet i et hus, fra administration til havnearbejdere. Udover Aarhus havn huser Havnecenteret også andre havnerelaterede virksomheder.

Vi har hjulpet Aarhus havn med alle de valg det kræver når funktionaliteten skal være høj og spille sammen med en indretning der understreger, at det er en moderne maritim virksomhed der bor her.

Første del af opgaven var indretning af hele huset med udgangspunkt i de enkelte afdelingers ønsker og behov. Indretningen dannede grundlag for et udbud på alt inventar under Forsyningsdirektivet. Efterfølgende har vi stået for farve og materialevalget på alt løst inventar samt design af specialinventar. Der er arbejdet med materialer som bolværk og beton sat sammen med stofkvaliteter der har udtryk som corten stål. Ud over det har vi arbejdet med wayfinding i hele bygningen. Wayfinding’en bestod af skiltning, staffering og store motiver på glasvægge, samt grafisk udsmykning/skiltning i trappeopgange. Mødelokalerne er navngivet efter store internationale havne. Navnene er visualiseret i den udsmykning der er på glasvæggene ind til møderummene. Man kommer hele verden rundt lige fra Sydney til New York og Aarhus.

  • Projektperiode 2014 - 2015
  • Omfang 1.220 m²
  • Inventarindkøb 4 mio. kr.
  • Anvendelse Kontor
  • Adresse Vandvejen 7, Århus
  • Bygherre Aarhus Havn
  • Ydelse Behovsafdækning, Indretning, design af wayfinding og grafik, design af specialinventar, udbud og indkøb.
  • Interiørarkitekt ERIK arkitekter
  • Arkitekt C.F. Møller

KONTAKTPERSON:

Gitte Frederiksen Kjølby

Arkitekt / Kompetenceleder, indretning og adfærd

T [+45] 4220 6267

gfk@erik.dk

TILBAGE TIL TOP