DK

Forslaget nuancerer hospitalets kraftfulde gestaltning i byens skyline og skaber en varieret og imødekommende komposition af bygningsvolumener, som definerer hospitalets centrale position i byens kontekst.

Forslaget nuancerer hospitalets kraftfulde gestaltning i byens skyline og skaber en varieret og imødekommende komposition af bygningsvolumener, som definerer hospitalets centrale position i byens kontekst.
Samtidig bibringes hospitalet en tydelig og effektiv wayfinding, hvor skadestueadgang, hovedindgang/foyer indplacerer sig som et ensemble af adgangspladser langs Heibergs Allé, som danner hovedtilkørsel til hospitalet. Adgang til skadestuen ligger naturligt først for, samtidig med at hovedindgangen identificeres allerede ved indkørslen til Heibergs Allé.
Den udragende bygningsvolumen hen over alléen er en kærkommen tydeliggørelse af regionshospitalets hovedindgang. Selve indgangen er placeret under udkragningen, og herved skabes en graciøst overdækket forplads, der samtidig definerer hovedindgangen.
Den nye hovedfoyer indplacerer sig i en optimal logistisk sammenhæng med det eksisterende trafikcenter og bibringer en ny, oplevelsesrig og letforståelig wayfindeing. Således skabes et nyt hovedstrøg mellem de to trafikcentre, hvor de store vestlige og østlige glaspartier skaber attraktive kig til byen og over søen og herved styrker orienteringen i komplekset.

  • Projektperiode 2013
  • Omfang 22.000 m² ombygning, 12.000 m2 nybyggeri
  • Byggesum 530 mio. kr.
  • Anvendelse Regionshospital og Akutcenter
  • Adresse Viborg
  • Bygherre Viborg Regionshospital
  • Ydelse Underrådgiver
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Viborg Ingeniørene AS, ALECTIA AS
  • Udbudsform Arkitektkonkurrence fra 2013

KONTAKTPERSON:

Flemming Nauntofte

Arkitekt / Byggeøkonom

T [+45] 8999 2260

fn@erik.dk

TILBAGE TIL TOP