DK

ERIK har siden 2006 været arkitekt rådgiver for Aller Media i forbindelse med nyopførelse og ombygning af deres domiciler og andre ejendomme. Aller Media besluttede i 2011 at samle alle deres mediefunktioner og redaktioner i Norge, i ét samlet domicil på 8.000 m² i et nyudviklet kvarter i Oslo.

ERIK bistod Aller igennem hele processen som arkitekt med udvidet ansvar for organisering, byggeprogram og proces. Domicilet i Oslo var udviklet af en lokal projektudvikler, og ERIK blev i første omgang bedt om at bistå Aller med optimeret byggeprogram samt effektivitets analyser og arbejdsflow vurderinger. ERIKs analyser førte til, at ERIK som arkitekt tegnede et nyt optimeringsforslag og kunne i denne proces forbedre arbejdspladsindretning og dermed spare 1 fuld etage væk på 1.700 m².

Endvidere har ERIKs analyser og optimeringsprojekt sikret, at hele konceptet blev fremtidssikret i forhold til organisatoriske ændringer, samtidig med at indretningen tilvejebringer et optimalt indeklima og arbejdsrum for medarbejderne.
Arkitektonisk har ERIKs projekt tilført de indvendige rumligheder en langt større dynamik ud mod atriet og har fået trappen i spil som et designmæssigt element der tilfører rummet en karakterfuld oplevelse. Eftersom projektudvikleren ikke kendte til Allers organisation og arbejdsflow blev ERIK derfor garanten for at bygningen modsvarer de opstillede programkrav og lever op til Allers standard, brand og vision.
ERIK agerede samtidig som controller af den norske udviklers projektkvalitet og økonomi, og granskede løbende projektet, for at sikre at Aller fik den kvalitet og de tekniske løsninger, der var aftalt.

ERIK førte tilsyn på byggepladsen og forestod kvalitets kontrol af de udførte arbejder.

  • Projektperiode 2011-2015
  • Omfang 10.000 m²
  • Byggesum 320 mio. kr.
  • Anvendelse Domicil
  • Adresse Oslo, Norge
  • Bygherre Aller Media
  • Ydelse Bygherrerådgivning inkl. udarbejdelse af byggeprogram, arealoptimering, flowanalyser, økonomi, granskning, tilsyn, KS og driftsoptimering
  • Arkitekt ERIK arkitekter og LOF Arkitekter (NO)
  • Udbudsform Totalentreprise
KONTAKTPERSON:

Jette Lind Johansen

Arkitekt / Partner

T [+45] 4043 2804

jlj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP