DK

Anlægget er det fornemste værk i dansk rokokoarkitektur, og kan måle sig med det bedste i udlandet. Tegnestuen har siden 2002 arbejdet med det fredede anlæg.

Anlægget er det fornemste værk i dansk rokokoarkitektur, og kan måle sig med det bedste i udlandet. Nicolai Eigtved var arkitekt, og anlægget blev indviet i 1754.

Tegnestuen har siden 2002 arbejdet med det fredede anlæg. Arbejderne udføres på baggrund af en kortlægning af anlæggets bærende bevaringsværdier, som tager udgangspunkt i det samlede anlægs hierarkiske disponering mellem palæer, pavilloner, mellem- og sidebygninger. Restaurering af sidebygningerne omfatter fundering af alle bærende vægge, ompudsning af facader, istandsættelse af døre og vinduer og udskiftning af tage. Den udvendige restaurering af Frederik den VIII´s Palæ omfatter ompudsning af facader, reparation af sandstensfacader, konsolidering af balustrademure og udskiftning af tag. Desuden udbedres omfattende råd- og svampeskader i bjælkelag og tagkonstruktioner.
Istandsættelse af vinduer omfatter tre palæer samt dele af sidebygningerne. Vinduerne er totalistandsat, og til dette omfattende arbejde etableredes et særligt vinduesværksted på slotsområdet. Alle rammer er dyppet i opvarmet linolie, afrenset, snedkerrepareret og malet med linolie.

  • Projektperiode 2002 - 2012
  • Omfang 38.000 m²
  • Byggesum 190 mio. kr. ekskl. moms
  • Anvendelse Slot
  • Adresse Amalienborg Slotsplads 5, 1257 København K
  • Bygherre Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, SLKE
  • Ydelse Totalrådgivning, arkitekt
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører AS, Hans Grønlund ApS Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.
  • Udbudsform Fagentreprise og partnering

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP