DK

Vi har  restaureret, istandsat og nyindrettet den underste etage i ØK’s første hovedsæde i Frihavnen i København.

Den underste etage i ØK’s første hovedsæde i Frihavnen i København er restaureret og nyindrettet. Asia House er tegnet af arkitekten Godtfred Tvede og stod færdig i 1898, samme år som ØK’s første skib stod fra kaj i havnebassinet med kurs mod Bangkok. I foråret 2011 bad ØK’s Almennyttige Fond tegnestuen om at komme med et forslag til nyindretning af underetagen. Funktionerne skulle som udgangspunkt være uændrede, frokoststue, møderum og depoter– men rummet skulle nu tilegnes verdens første oceangående dieselmotorskib M/S Selandia. Tegnestuen havde forinden udført en bygningshistorisk undersøgelse af hele ejendommen, samt istandsat hovedtrappen op til huset. Det voldsomme skybrud i Københavnsområdet den 2. juli 2011, ændrede forudsætningerne for opgaven, da kælderen på få timer fyldtes med vand.
Terrændæk er sænket til dets oprindelige niveau, nyt klinkegulv er udført med gulvvarme og dræn, vægge er pudset, malet med silikat og kappehvælv synliggjort og udført med akustikpuds. I forbindelse med istandsættelsen blev der desuden udført dræn mv. for at minimere risikoen for en gentagelse af 2. juli og der er tænkt i at de nye overflader skulle kunne modstå eventuelle nye vandmasser.

  • Projektperiode 2011 - 2012
  • Omfang 340 m²
  • Byggesum 10 mio. kr.
  • Anvendelse Frokost- og mødefaciliteter
  • Bygherre ØK´s Almennyttige Fond
  • Ydelse Totalrådgivning, arkitekt
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Eduard Troelsgaard, Gert Carstensen
  • Udbudsform Hovedentreprise og fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP