DK

DjursBO har opført 18 almene boliger med tilhørende fælleshus som en samlet karakterfuld bebyggelse med en fantastisk udsigt.

DjursBO har opført 18 almene boliger med tilhørende fælleshus som en samlet karakterfuld bebyggelse med en fantastisk udsigt.

Det samlede areal udgør 1.830 m² fordelt på tre boligtyper og et fælleshus.

Boligerne er udformet som dobbelthuse af høj arkitektonisk standard og af tilsvarendegedigen materialemæssig og teknisk kvalitet.

Målet har været at skabe en funktionel og driftsvenlig bebyggelse, hvor der også er lagt vægt på en enkel og nutidig arkitektur der skaber gode rammer for både den enkelte og et fællesskab for beboerne.
Udearealerne omkring boliger og fælleshus er udgør et åbent grønt område, med terrænnets naturlige fald omkring bygninger og terrasser

 • Projektperiode 2014 - 2015
 • Omfang 1.830 m²
 • Byggesum 20 mio. kr.
 • Anvendelse Almennyttige boliger
 • Adresse Baunehøjparken, Rønde
 • Bygherre djursBO
 • Ydelse Bygherrerådgivning / Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør Niras
 • Udbudsform Totalentreprise

KONTAKTPERSON:

Jesper Quistgaard

Kontorchef Aalborg / Arkitekt / Byggeøkonom / DGNB konsulent

T [+45] 8999 2282

jq@erik.dk

TILBAGE TIL TOP