DK

Som en del af et sammensat team, skal vi være med i renoveringen og opgradering af et af Danmarks mest kendte boligområder, Bellahøjhusene i København.

I 2014 vandt vi konkurrencen om udvikling af en hovedvision for renovering og opgradering af Bellahøj med projektet ’’Bellahøj genfortælles’’. Siden har vi været projektleder for den “Fælles rådgivergruppe”, som har gennemført en systematisk analyse, vurdering og værdisætning af alle bygningerne. Vi har udarbejdet et illustreret byggeprogram og udviklet et nyt facadesystem. Herudover er der gennemført beboermøder samt produceret en film om Bellahøj. En udvidet helhedsplan sætter desuden fokus på de udviklingspotentialer, som ligger i grænsefladen mellem Bellahøj og det omkringliggende lokalområde.

Bellahøj administreres af de fire boligselskaber AAB, fsb samt AKB København og SAB, hvoraf de to sidstnævnte administreres af KAB. Renoveringsstrategien favner alle skalaer, fra den overordnede helhed og sammenhængen med resten af byen til den enkelte bygningsdetalje. Arkitektonisk genskabes eller forstærkes bygningernes indbyrdes sammenhæng og individuelle udtryk samtidig med at helheden bevares.

Bellahøj er gennem fem årtier renoveret ud fra forskellige forudsætninger. Bygningerne og bygningskomponenternes tilstand og restlevetid er derfor helt forskellig. Formålet er derfor at fremtidssikre Bellahøj med nye robuste løsninger, der forbedrer indeklimaet og samtidigt løfter Bellahøj ind i en ny æra, hvor arkitektur, vision og identitet sætter rammen for et attraktivt boligområde.

  • Projektperiode 2014 - 2021
  • Omfang 90.000 m²
  • Byggesum 1,1 mia. kr. ekskl. moms
  • Anvendelse Almene boliger
  • Adresse København
  • Bygherre AAB, fsb, AKB København og SAB
  • Ydelse Bygherre- og arkitektrådgivning
  • Bygherrerådg. ERIK arkitekter, Henning Larsen Architects
  • Ingeniør Orbicon
  • Udbudsform Indbudt projektkonkurrence

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP