DK

Bispebjerg Skole danner rammerne for vores mulighedsstudier for fremtidig anvendelse af en nedlagt folkeskole.

Mulighedsstudier af nedlagt skole.

Københavns Ejendomme arbejder dynamisk med deres portefølje, for at kommunen hele tiden kan yde den bedste service til borgerne. Men hvad stiller man op med en nedlagt skole?
Vi har gennemført en omfattende analyse af bygningens arkitektoniske og tekniske værdier og udfordringer. Herudfra er der testet forskellige mulighedsscenarier, for hhv. indretning til kontorer, offentlige serviceydelser samt undervisning og konferencefaciliteter. Alle etager er analyseret og der er skitseret løsningsmodeller for forskellige rumdisponeringer som afslutningsvis sammensættes til forskellige scenarier for skolens fremtidige anvendelse.

Et mulighedsstudie er et vigtigt beslutningsredskab og de rumlige analyser suppleres derfor med en økonomisk genopretningsplan, økonomiske scenarier med forskellige ambitionstrin samt vurdering af fremtidige energi og indeklimaforhold.

 

  • Projektperiode 2014 - 2015
  • Omfang 5.000 m²
  • Byggesum 60 mio. kr.
  • Anvendelse Mulighedsstudier for fremtidig anvendelse
  • Adresse Frederiksborgvej 107, Bispebjerg
  • Bygherre Københavns Ejendomme
  • Ydelse Bygherrerådgivning
  • Bygherrerådg. ERIK arkitekter
  • Ingeniør Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører AS

KONTAKTPERSON:

Bitten Munk Warmdahl

Direktør for HR, jura & skriftlige tilbud / Partner

T [+45] 2883 9728

bmw@erik.dk

TILBAGE TIL TOP