DK

Viborgs børne- og ungdomspsykiatriske hospital, der ligger ved bredden af Søndersø, er en del af et større kompleks for behandling, rehabilitering og rekreation af unge psykiatriske patienter. Området, der er omkranset af grønne parkrum, bærer præg af omfattende moderne udvidelser af stedets historiske institutionsbygninger.

Den nye anneksbygning kobler sig via en let mellembygning på den smukke gamle hovedbygning tegnet af Hack Kampmann i begyndelsen af 1900-tallet.

Både arkitektonisk og funktionsmæssigt er komplekset opdelt i to afdelinger. Den eksisterende bygning, som tidligere indeholdt både sengeafsnit og ambulatorium, blev ved ombygningen renoveret og indeholder efterfølgende kun ambulatioriefunktionen. Tilbygningen, som er placeret vest for den gamle bygning rummer et moderne opholds- og værelsesafsnit med faciliteter til børn og unge.

Hovedindgangen findes naturligt i mellembygningen og udgør den primære modtagelse for ambulatoriet.

En sekundær indgang mod nord har direkte adgang til værelsesafsnittet og er modtagefunktion for både personer og varer.

Tilbygningen er generelt proportioneret efter det klassiske »gyldne snit« og gavlmotivet fra den eksisterende hovedbygning videreføres i en tidssvarende fortolkning i det nye værelsesafsnit, hvor værelses- og personalefløjene markerer sig med gavle mod nord og syd. Derved brydes tilbygningen visuelt op i mindre afsnit, og fremstår skalamæssigt tilpasset den eksisterende bygning.

 • Projektperiode 2006 - 2007
 • Omfang 3.100 m²
 • Byggesum 36 mio kr.
 • Anvendelse Psykiatrisk Hospital
 • Adresse Søndersøparken, 8800 Viborg
 • Bygherre Region Midt
 • Ydelse Totalrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør Grontmij – Carl Bro
 • Udbudsform Fagentrepriser
 • Entreprenør
 • Energiklasse

KONTAKTPERSON:

Zoran Juresa

Arkitekt / RIBA / Partner

T [+45] 2028 0883

zj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP