DK

Projekt Boxit er en helhedsplan for omdannelse af området omkring Hjulmagervej i Aalborg til en ny kompakt bydel, der ligger i naturlig forlængelse af Godsbaneområdet og indgår i Aalborgs Vækstakse.

Helhedsplan for omdannelse af området omkring Hjulmagervej til en ny kompakt bydel, der ligger i naturlig forlængelse af Godsbaneområdet og indgår i Aalborgs Vækstakse. Planen indeholder konkrete forslag til ny bebyggelses- og landskabsstrukturer, nye bolig- og erhvervsbebyggelser samt nye by- og parkrum.
Helhedsplanen for området tager afsæt i Aalborg Kommunes bæredygtighedsblomst. Planen omfatter gradvis omdannelse til en ny kompakt videns-bydel, hvor eksisterende industrielle miljøer og ny bebyggelse vil skabe rammerne om et miks af boformer, erhverv og undervisningsfaciliteter.
Naturen tænkes at få en særlig betydning i det ny Håndværkerkvarter. Således indgår den eksisterende å i et nyt grønt parkstrøg, der forbinder de nye parker i Godsbaneområdet og Eternitten. Det grønne strøg giver luft i bebyggelsen og fungerer som et nyt rekreativt mødested for områdets beboere og brugere, og åbner sig op imod den resterende by. I udformningen af de konkrete byrum lægges der vægt på en menneskelig skala, og på oplevelsesmæssig diversitet, tryghed og medejerskab.

 

  • Projektperiode 2014 - 2017
  • Omfang 25.000 m²
  • Byggesum 450 mio. kr. (Landskab: 15 mio. Kr.)
  • Anvendelse Offentlig by- og parkrum, boliger, undervisning, erhverv mm.
  • Adresse Hjulmagerkvarteret, 9000 Aalborg
  • Bygherre Escot Erhvervsejendomme AS
  • Ydelse Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning inkl. Landskab
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Landskab ERIK arkitekter
  • Ingeniør COWI AS
TILBAGE TIL TOP