DK

Retsbygningen i Svendborg er udformet som en enkel bygningsform, der syner åben og imødekommende, men som også indgyder respekt, seriøsitet og understreger bygningens position i samfundet.

Byretten i Svendborg er bynært og landskabeligt velplaceret på toppen af Bregnegårdshaven i Svendborgs nordlige del.

Bygningen opføres i en kombination af kobberbeklædte facader og vægge i beton. Hovedidéen er at skabe en enkel bygningsform, der både syner åben og imødekommende, men som også indgyder respekt, seriøsitet og understreger bygningens position i samfundet. Resultatet kommer til udtryk i en retsbygning, hvor alle funktioner er samlet mellem en plint og et svævende tag, og hvor adgangsforhold, interne forbindelser og placering af retssale, mødelokaler og andre funktioner er strategisk placeret med særlig fokus på sikkerhed.

Byrettens funktioner danner ramme for byrettens medarbejdere i fogedret, skifteret og rets afdeling, og indeholder blandt andet 7 retssale, heriblandt en nævningeret samt diverse kontor og mødefaciliteter.

 • Projektperiode 2013 - 2015
 • Omfang 4.000 m²
 • Byggesum 50 mio. kr.
 • Anvendelse Retsbygning
 • Adresse Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg
 • Bygherre Domstolsstyrelsen via Bygningsstyrelsen
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør COWI AS
 • Udbudsform OPP
 • Entreprenør CASA AS, DEAS
 • Energiklasse Lavenergiklasse 2015

KONTAKTPERSON:

Zoran Juresa

Arkitekt / RIBA / Partner

T [+45] 2028 0883

zj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP