DK

Projektet omfatter totalrenovering og ombygning af den bevaringsværdige 1800-tals bygning tegnet af Ulrik Plesner. Det tidligere plejehjem ’’Aldershvile’’ anvendes nu som traineehotel for medarbejdere tilknyttet kommunens erhvervsvirksomheder, og huser således beboere fra hele verden i kortere eller længere perioder. Projektet blev udført som en del af og med støtte fra RealDania kampagnen ’’Stedet tæller’’ og omfattede en gennemgribende istandsættelse og ombygning af to værelsesfløje samt fællesområder.

Der er udført en tagomlæging inkl. alle følgearbejder, udført med traditionelle materialer, murede rygninger og grater. Alle vinduer og døre er udskiftet til kitfalsvinduer med koblede rammer og der er udføret partiel omfugning af facader og murede trapper. Indvendigt er alle overflader fornyet med en materialeholdning, der spejler bygningens historie og hertil er der tilføjet et nutidigt lag, der understøtter husets nye formål. Der er fjernet dele af en nyere sammenbygning og udført ny facade for at skabe et mere respektfuldt møde med den historiske bygning. Alle tekniske installationer er fornyede.

Projektet er udviklet i samarbejde med stedets interessenter, personale og brugere og under behørig hensyntagen til husets arkitektoniske værdier. Der har været skarpt fokus på prioriteringer af indsatser for at sikre en kvalitativ helhed inden for en stram økonomisk ramme.

Projektet stod klar til indvielse i januar 2017

  • Projektperiode 2015 - 2017
  • Omfang 725 m²
  • Byggesum 8 mio. kr. ekskl. moms
  • Anvendelse Kontor, møde- og konferencelokaler samt beboelse
  • Adresse Aldershvilevej 16, 9650 Ringkøbing
  • Bygherre Ringkøbing-Skjern Ejendomme
  • Ydelse Totalrådgivning, Projektudvikling, projekterings- og byggeledelse
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Ingeniørgruppen, Varde
  • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Jette Lind Johansen

Arkitekt / Partner

T [+45] 4043 2804

jlj@erik.dk

TILBAGE TIL TOP