DK

Det var en katastrofe da en vildfaren raket satte ild til taget på Christiansborg Slotskirke midt under pinsekarnevallet den 8. juni 1992. Hele tagværket brændte væk, og kuplen faldt ned i kirken, hvorved store dele af inventaret blev ødelagt.

Vi fik overdraget genopbygningen, som på flere måder var en kompleks opgave, idet det bl.a. viste sig, at der ikke var bevaret konstruktionstegninger af kuplen. Der blev gennemført en omfattende bygningsarkæologisk undersøgelse af hvad brandtomten rummede. Forkullede stumper træ, forvredet kobber, sodsværtet stuk og murværk blev stykket sammen og gav til sidst en forståelse at konstruktion og form.

 

Genopbygnings- og restaureringsarbejdet blev gennemført over fire år og omfattede følgende etaper:

 1. Udtørring af de store mængder slukningsvand.
 2. Tagkonstruktion og genopbygning af kuppel.
 3. Restaurering af facader, vinduer og sandsten.
 4. Indvendig genopbygning og restaurering af overflader, herunder restaurering af de stukmarmorpudsede vægflader.
 • Projektperiode 1992 - 1997
 • Omfang 2.700 m²
 • Byggesum 105 mio. kr.
 • Anvendelse Kirke
 • Adresse Prins Jørgens Gård 4, 1218 Kbh. K
 • Bygherre Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, SLKE
 • Ydelse Totalrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Ingeniør Troelsgård Rådgivende Ingeniører, Hans Grønlund Rådgivende Ingeniørfirma
 • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP