DK

Tegnestuen har siden 1988 stået for det bygningsmæssige tilsyn med Det Kgl. Teater i København. I samarbejde med teatret har vi udarbejdet langsigtede vedligeholdelsesplaner for bygningsdriften baseret på teatrets budgetter.

Tegnestuen har siden 1988 stået for det bygningsmæssige tilsyn med Det Kgl. Teater i København. I samarbejde med teatret har vi udarbejdet langsigtede vedligeholdelsesplaner for bygningsdriften baseret på teatrets budgetter. Tegnestuen har desuden gennemført årlige bygningssyn og løbende vedligeholdelsesarbejder.

Sammen med teatret har vi stået for planlægningen af den bygningsmæssige disponering og forestået en række store ombygninger, renoveringer og restaureringer i bl.a. de fredede dele af teatrets bygningskompleks. Der er bl.a. udført facaderenovering samt ind- og udvendig istandsættelse af Nye Scene, Stærekassen, inkl. ombygning af tilskuerrummet og publikumsarealerne. I 1998 stod vi i spidsen for ombygningen af Turbinehallerne. Opgaven bestod i at transformere og ombygge to tidligere transformerhaller i Adelgade til eksperimentalscener for Det Kongelige Teater.
Flere opgaver for Det kgl. Teater har drejet sig om at skabe bedre tilgængelighed til publikumsområderne. Som et resultat af tegnestuens ombygning af Stærekassen på Kgs. Nytorv, er teatret blevet tildelt Tilgængelighedsprisen af Københavns Kommune i 2002.

 

  • Projektperiode 1988 - 2011
  • Omfang 43.000 m²
  • Byggesum 100 mio. kr. ekskl. moms
  • Anvendelse Teater
  • Adresse Kongens Nytorv 9, 1017 København
  • Bygherre Det Kongelige Teater, DKT
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør MOE AS, Grontmij
  • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP