DK

Tegnestuen har siden 1984 gennemført restaurerings- og indretningsopgaver for Københavns Byret, der har til huse i det fredede Råd- og Domhuskompleks på Nytorv i København.

Tegnestuen har siden 1984 gennemført restaurerings- og indretningsopgaver for Københavns Byret, der har til huse i det fredede Råd- og Domhuskompleks på Nytorv i København.
Råd- og Domhuset blev opført i årene 1803-1816 og er et af arkitekten C. F. Hansens (1756-1845) hovedværker. I 1992-1993 forestod vi restaureringen af Domhusets facade mod Nytorv, og i 2000-2003 gennemførte tegnestuen istandsættelsen af facaderne mod Slutterigade og Kattesundet.

Siden 2006 har tegnestuen lavet forundersøgelser og hovedprojekt vedr. istandsættelse af bygningskompleksets øvrige facader i gårdrum og mod Hestemøllestræde, samt til tagistandsættelse af Nytorv. I forbindelse med en omfattende strukturændring i Byretten har tegnestuen forestået etableringen af nye sektionskontorer samt ombygning og nyindretning af adskillige retssale og kontorer. Adgangs- og toiletforhold for handicappede samt publikumsforhold er blevet forbedret.

Bygningerne i Hestemøllestræde, der huser Skifteretten, Fogedretten og Tinglysningsafdelingen, er blevet hovedistandsat og moderniseret.

  • Projektperiode 1984 - 2014
  • Omfang 22.400 m²
  • Byggesum 150 mio. kr.
  • Anvendelse Byretslokaler og kontorer
  • Bygherre Domstolsstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, SLKE
  • Ydelse Totalrådgivning, arkitekt
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør MOE AS
  • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP