DK

Hovedgrebet i bygning 342 har omdannet den nye kantine til et landskabeligt rum under tag. Løsningen tager udgangspunkt i den oprindelige og karakteristiske tagkonstruktion, som suppleres af et stort landskabeligt “møbel” i træ.

En vigtig betingelse for et velfungerende campus er et levende studiemiljø med rum for såvel socialt samvær, gruppearbejde og formel som uformel læring.
Den gamle kantine i bygning 342 skulle derfor totalrenoveres og blive et aktivt møde- og spisested i 3. kvadrant (eletrokvadrantet). Hovedgrebet har omdannet den nye kantine til et landskabeligt rum under tag. Løsningen tager udgangspunkt i den oprindelige og karakteristiske tagkonstruktion, som suppleres af et stort landskabeligt “møbel” i træ. For at synliggøre og aktivere bygningens vigtige funktion åbnes rummet op mod omgivelserne ved at etablere en række nye, brede dørpartier i øst- og vestfacaderne samt ved, at brystningen gøres til en del af kantinens siddemøbler. Både indvendigt og udvendigt skabes én fast bænk langs facaden. Herved kommer vinduerne visuelt til at gå fra gulv til loft, og inde- og udelivet forbindes.

Kantineområdet er fleksibelt og kan let indrettes til receptioner, forelæsninger mm. Køkkenvæggen mod kantinen består af kanalglaspaneler med bagvedliggende LED-amaturer, som kan programmeres til at skifte farve over dagen eller i forbindelse med arrangementer.

 

  • Projektperiode 2010 - 2011
  • Omfang 820 m²
  • Byggesum 15 mio. kr.
  • Anvendelse Kantine
  • Adresse 2800 Kongens Lyngby
  • Bygherre Danmarks Teknologiske Universitet (DTU)
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Rambøll
  • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Line Spangsmark

Arkitekt

T [+45] 4214 7011

ls@erik.dk

TILBAGE TIL TOP