DK

Dyssegårdskirken er tegnet af arkitekt Georg Palludan, og opført i 1961 på det højeste punkt i sognet.

Projektet omfatter restaureringen og istandsættelsen af kirkerummet, så det i fremtiden kan anvendes mere fleksibelt. Arbejderne er primært udført i kirkerummet, forrum, våbenhus, kor samt lokalerne bagved pulpituret. Herudover er udført en renovering af de elektriske installationer, samt af opvarmningen af kirkerummet.

Følgende arbejder er udført: Der er etableret nyt knæfald og ny hoveddør fra våbenhus til kirkerum. Gulvet i kirkerummet er udskiftet til ny lys granit og vægge og lofter er renoveret med ny puds og malerbehandling. Nye vinduer er monteret på begge kirkens langsider. Pulpituret er renoveret med nyt glasværn opsat på balustre/håndliste, som ligesom ny prædikestol og nyt alter er udført i bruneret messing. Nyt altertæppet er monteret uden på det eksisterende alterbillede. Herudover er eksisterende kirkebænke tillige renoveret.

For at imødekomme kirkens krav om at kunne bruge kirkerummet til koncerter er det nye knæfald opbygget af fire dele. Under knæfaldet er monteret hjul, som kan drejes ned således, at de enkelte dele kan skilles ad og rulles ud lang sidevæggene.

Den nye dobbelt pinolhængslet hoveddør fra forrummet til kirkerummet er opbygget af en ramme af bruneret messing, og beklædt med brunerede messingplader mod våbenhuset og mod kirkerummet med dekorerede stukrelieffer pålagt bladguld. Der er desuden etableret ny belysning, teleslyngeanlæg, lyd- og musikanlæg med specialdesignede indbyggede højttalere.

Istandsættelsen er foregået i et samarbejde med kunstneren Peter Brandes, som har dekoreret og designet flere enkeltstående og indbyggede bygningsdele, bl.a. relieffer på dør, vindues og sandblæst glas, sølvskulpturen, mm.

  • Projektperiode 2009 - 2012
  • Omfang 800 m²
  • Anvendelse Kirke
  • Adresse Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup
  • Bygherre Dyssegårdskirkens Menighedsråd
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører AS, El-teknisk konsulent Torben Odal
  • Udbudsform Fagentrepriser

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP