DK

Projektet indebærer et nyt Rådhus og sundhedscenter. Vores rolle har været at implementere de arkitektfaglige dele af byggeprogrammet, sparring med byplanafdeling omkring volumenstudier, myndighedsforhold samt tilrettelægning af byggeprogram til totalentreprise-konkurrence.

Bygherrerådgivning for Egedal Kommune.

Tilrettelægning og gennemførelse af totalentrepriseudbud og gennemførelse af byggesag til et nyt Rådhus og sundhedscenter, der også rummer midlertidige boliger.

Vores rolle har været at implementere de arkitektfaglige dele af byggeprogrammet, sparring med byplanafdeling omkring volumenstudier på grunden, myndighedsforhold i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, samt endelig tilrettelægning af byggeprogram til totalentreprise-konkurrence.
Vi har styret gennemførelse af konkurrencen, inkl. tilrettelægning af bedømmelsesforløb og rådgivning for dommerkomitéen, samt medvirket ved brugersamarbejde til workshops og ekskursioner med ansatte i kommunens administration.
Under projekteringsforløbet, har vi bistået bygherren i arkitektoniske diskussioner med rådgiverne, og i byggeperioden har vi varetaget bygherretilsyn på arkitektsiden.

  • Projektperiode 2011 - 2015
  • Omfang 12.000 m²
  • Byggesum 240 mio. kr.
  • Anvendelse Rådhus og sundhedscenter
  • Bygherre Egedal Kommune
  • Ydelse Bygherrerådgivning, arkitektrådgiver/underrådgiver til MOE AS
  • Bygherrerådg. ERIK arkitekter
  • Udbudsform Totalentreprise
  • Entreprenør Züblin
  • Energiklasse Lavenergiklasse 2020

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP