DK

Som Kgl. Bygningsinspektør har tegnestuen gennemført energioptimeringsprojekter på Kronborg Slot og Fæstning, Gammel Dok, Østre Landsret, Københavns Domhus og Frederiksberg Domhus.

I forbindelse med en ny energistrategi valgte Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) 80, hovedsageligt fredede, ejendomme med den dårligste energimærkning til gennemførelse af energioptimeringsprojekter. Energioptimeringen skulle reducere energiforbruget, løfte energimærket samt give lejerne i ejendommene besparelser. Som Kgl. Bygningsinspektør har tegnestuen gennemført energioptimeringsprojekter på Kronborg Slot og Fæstning, Gammel Dok, Østre Landsret, Københavns Domhus og Frederiksberg Domhus. Alle de nævnte bygninger er fredede, og initiativerne er derfor sket i nært samarbejde med Kulturstyrelsen. I flere af projekterne har vi taget nye byggematerialer i anvendelse, som ellers ikke, eller kun i meget ringe omfang, har været anvendt i Danmark og hidtil aldrig i fredede bygninger. Generelt har arbejderne omfattet isolering af tagflader, gulve på lofter, tætning og istandsættelse af vinduer og modernisering og effektivisering af tekniske installationer. Herunder indbygning af energieffektiv lysstyring og ventilations- og varmeregulering. Tilsammen har arbejderne med energioptimeringen betydet store energibesparelser til glæde for både SLKE og lejerne, samtidigt med at den generelle komfort i bygningerne er øget betydeligt.

  • Projektperiode 2010 - 2012
  • Byggesum 28 mio. kr.
  • Anvendelse Fredede og bevaringsværdige ejendomme
  • Bygherre Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme, SLKE
  • Ydelse Totalrådgivning, arkitekt
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør MOE AS
  • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP