DK

Bebyggelsen udgør en lille landsby med eget fælleshus. Boligerne er opdelt i særskilte huse, der er indrettet med individuelle hensyn i forhold til brugergruppens særlige behov.

Projektet omfatter en bebyggelse med 36 boliger, rettet mod beboere, der er udviklingshæmmede i forskellige grader.

Bebyggelsen udgør en lille landsby med fem forskellige typer af huse samt et fælleshus. Boligerne er opdelt i særskilte huse, der er indrettet med individuelle hensyn i forhold til brugergruppens særlige behov og arkitekturen er tilpasset den omkringliggende bebyggelse. Fokus ude såvel som inde har været at fjerne institutionspræget og skabe et så hjemligt miljø som muligt.

De relativt dybe bygningskroppe kontrasteres og lettes udtryksmæssigt ved at arbejde med asymmetriske saddeltage. Ved forskydninger i gavlene opstår et gennemgående arkitektonisk motiv som bliver bebyggelsens kendetegn.

Forskydningerne markerer en mindre skala, som er væsentlig i hensigten om at nedtone institutionspræget og skabe et personligt hjem i et bofælleskab.

Husene er smukt beliggende på en skrånende grund med udsigt over lavningen. Niveauspring bliver bearbejdet, så de indgår på en naturlig måde og uden at forstyrre tilgængeligheden. Mellem boligerne bliver der indrettet naturlige lækroge og hjørner. De grønne fællesarealer vil indbyde til ophold, socialt samvær og aktiviteter.

 

Fotos af STB Byg

 • Projektperiode 2014 - 2015
 • Omfang 3.150 m²
 • Byggesum 45,6 mio. kr.
 • Anvendelse 36 botilbuds boliger
 • Adresse Engelstoft, Elev, 8520 Lystrup
 • Bygherre Aarhus Kommune
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab TerraNova Landskabsarkitekter
 • Ingeniør Hundsbæk & Henriksen A/S
 • Udbudsform Totalentreprise
 • Entreprenør STB BYG AS

KONTAKTPERSON:

Johnny Lundbye

Arkitekt

T [+45] 8676 6188

jlu@erik.dk

TILBAGE TIL TOP