DK

Falck Sydhavnsgade. Nyindrettet kontorhus på 8.000 m² til 550 medarbejdere. Vi har rådgivet Falck omkring ombygning, indretning, inventar, udsmykning og indkøb.

Falck havde et ønske om at flytte medarbejdere fra flere lokationer sammen i et moderne kontorhus med åbne miljøer og rum, der understøtter den måde man arbejder på.

Vi har faciliteret en brugerinddragelsesproces, om at skabe en fælles identitet mellem nye og gamle afdelinger. Samt analyseret og indrettet afdelingerne efter meget forskellige behov og arbejdsformer. Huset indre struktur er derfor opbygget efter disse arbejdsformer og behov, mens vi samtidig har holdt fokus på at skabe et samlet hus med den samme DNA. Indretningen er holdt enkel og klassisk, men stadig med differentieringer som understøtter den enkelte afdeling.

Den grafiske udsmykning af vægge og glasvægge, har ligeledes været en proces, som vi har ledet mellem markeringsafdelinger fra hver forretningsenhed.

Huset fremstår i dag som en enhed, hvor alle elementer er med til at skaber en samlet Falck identitet. Bl.a. er skranken specialdesign, designet af folie grafik til alle glasoverflader samt dekoration af vægge, er håndteret af os.

Til både inventar, folie, specialdesign, cykelparkering m.m. har vi varetaget design, indretningstegninger, produktionstegninger, miniudbud, forhandling, projektstyring, kvalitetssikring og alt inden for den givne budgetramme.

  • Projektperiode 2015
  • Omfang 8.000 m² – 550 arbejdspladser
  • Inventarindkøb 7 mio. kr.
  • Anvendelse Kontor
  • Adresse Sydhavnsgade 18, København
  • Bygherre Falck
  • Ydelse Ombygning, Indretning, behovsafdækning, design af specialinventar, budgettering og indkøb, udsmykning og design af grafik.

Jeg har stor respekt for, at I under tidspres formår at bevare kvaliteten i jeres arbejde og under hele forløbet holder jeres honorar indenfor den aftalte ramme. Det giver tryghed for os som bygherre at have tillid til Jer som leverandør og specielt vil jeg fremhæve ”at I gør det I siger”

 

Carsten Filbært
Bygge- og ejendomschef hos Falck

KONTAKTPERSON:

Gitte Frederiksen Kjølby

Arkitekt / Kompetenceleder, indretning og adfærd

T [+45] 4220 6267

gfk@erik.dk

TILBAGE TIL TOP