DK

Falslev Præstebolig er i 2015 restaureret ind- og udvendigt. Teknisk er boligen moderniseret med supplerende isolering og ny teknik. Æstetisk har bygningen fået sine originale overflader frembragt, samtidig med at nye materialer og farver er valgt, så de komplementerer den bevaringsværdige bygning.

Præsteboligen i Falslev er opført i 1931 som en muret og pudset villa med høj tagrejsning og rødt tegltag. Bygningen er bevaringsværdig og beliggende ved Falslev Kirke mod Ådalen.

ERIK arkitekter har i 2014-2015 restaureret præsteboligen både ind- og udvendigt.

Udvendigt omfatter istandsættelse en delvis udskiftning af tag og ovenlysvinduer, nye snedkerfremstillede facadefløjdøre, tilføjelse af enkelte vinduer samt nye granittrapper til indgangene.

Den indvendige istandsættelse består af såvel en teknisk som en æstetisk opgradering af boligen med respekt for bygningens bevaringsværdier.

Der er støbt nyt terrændæk, taget er efterisoleret og al teknik og varme er udskiftet. I hele boligens stueetage er der nye fyrretræsgulve. Trappen til 1. sal er udført som en snedkertrappe på en ny placering, således 1. salens lange gang kunne nedlægges og indretningen justeres.

Boligen har fået nyt køkken, badeværelser og bryggers. Alle indvendige væg- og loftflader er istandsat, og der er, med inspiration fra bygningens originale farvesætning, udarbejdet en ny farvesætning i hele boligen.

 • Projektperiode 2014 - 2015
 • Omfang 275 m²
 • Byggesum 3.5 mio. kr.
 • Anvendelse Præstebolig
 • Adresse Norupvej 6, 9550 Mariager
 • Bygherre Falslev-Vindblæs Menighedsråd
 • Ydelse Totalrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Ingeniør FRANDSEN & SØNDERGAARD K/S
 • Udbudsform Hovedentreprise
 • Entreprenør Jønsson og Nielsen
TILBAGE TIL TOP