DK

Boligbebyggelsen Filstedvej består af 48 ens rækkehuse i 2 plan, der energirenoveres til nutidig standarder.

Boligbebyggelsen Filstedvej består af 48 ens rækkehuse i 2 plan.

I forbindelse med renovering udskiftes tagdækning, tagkonstruktion oprettes og efterisoleres, ydervægge efterisoleres udvendig og vinduer udskiftes til nye højisolerede vinduer. Ved fundamenter udføres efterisolering og omfangsdræn for eliminering af fugt i terrændæk. Badeværelser renoveres i fornødent omfang og installationer i boliger renoveres generelt, så de lever op til dagens standard. Der etableres bedre mekanisk udsugning fra køkkener og badeværelser for at skabe et bedre indeklima i boligerne. Fra opholdsrum i stueplan isættes ny terrassedør til et grønt område på haveside af boligerne og der etableres skure ud for hver bolig, der afskærmer og giver plads til cykler og havemøbler.

Overdækning af altaner på 1. sal udskiftes til ny tidssvarende inddækning med glasskydelåger. Friarealer renoveres delvist med nye stiforløb og beplantning. I forbindelse med renovering af boliger, fornys forsyningsledninger og kloak i terræn. Eksisterende midterste p-plads udvides.

  • Projektperiode 2012 - 2014
  • Omfang 3.200 m²
  • Anvendelse Almene boliger
  • Adresse Filstedvej, Aalborg
  • Bygherre Himmerland Boligforening
  • Ydelse Arkitektrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør COWI AS
  • Udbudsform Fagentreprise
  • Energiklasse Lavenergiklasse 2010

KONTAKTPERSON:

Jesper Qvistgaard

Kontorchef Aalborg

T [+45] 2977 3678

jq@erik.dk

TILBAGE TIL TOP