DK

Frederikshavn Kirke undergik i 2017/2018 en større indvendig restaurering, hvor varmeanlægget blev udskiftet og materialeholdningen i kirkens indre forenklet. Desuden er kirkens udvendige facader blevet restaureret. Nedbrudte facadepartier er istandsat og udvendige belægninger afrenset.

Frederikshavn Kirke er opført i 1892 og tegnet af arkitekten Vilhelm Ahlmann. Det er en bykirke beliggende i centrum af Frederikshavn med plads til godt 1.100 siddende kirkegængere. Kirken er en stor centralkirke, opført over en korsplan med et centralt spir. Inventaret er i overvejende grad originalt fra kirkens opførelse. Møbleringen består af tætplacerede bænkerækker i både stueplan og på pulpituret.

Den indvendige restaurering bestod af en teknisk opjustering af kirken samt en funktionel, materialemæssig og æstetisk opgradering. Projektet omfattede udskiftning af varmeanlægget og i forlængelse deraf et nyt terrændæk og ny gulvbelægning. Det historiske inventar og de indvendige væg- og loftoverflader blev restaureret. Nyere tilføjelser, der i materialekvalitet og form var fremmed for kirken, er bortskaffet og udskiftet. Koret er nyindrettet med et nyt sakristirum, minimering af alterbilledets indramning og indsættelse af en ny alterskranke. Materialeholdningen er forenklet således at kirkerummet fremstår lysere og enklere, og det højloftede kirkerum kommer til sin ret. Nye materialer er enkle og naturlige, og valgt så kvaliteten komplementerer kirkens oprindelige interiør.

Restaureringen af kirkens facader indeholdt en istandsættelse af nedbrudte facadepartier og afrensning af nedbrydende og markante belægninger.

  • Projektperiode 2017 – 2018
  • Omfang 1.080 m²
  • Byggesum 20 mio. kr.
  • Anvendelse Kirke
  • Adresse Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn
  • Bygherre Frederikshavns Sogns Menighedsråd
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør E. Troelsgård og Frandsen og Søndergård
  • Entreprenør NCO, Fruensgaard Byg og Akanthus
TILBAGE TIL TOP