DK

Tegnestuen arbejder på flere niveauer med energirenovering og fremtidssikring af alle slags boliger, og udvikler løsninger ud fra bebyggelsens arkitektoniske værdier.

Tegnestuen arbejder på flere niveauer med energirenovering og fremtidssikring af boliger.

Ungdomsboliger i Gentofte: 63 ungdomsboliger skal energirenoveres. Altaner og karnapper skal fremtidssikres over for byggeskader og forbedret funktion. Bebyggelsen er bevaringsværdig og løsninger udvikles ud fra bebyggelsens arkitektoniske værdier.

Lundevænget: 475 lejligheder skal fremtidssikres ud fra et bæredygtigt perspektiv. Socialt skal boligerne udvikles til tidens standard, miljømæssigt skal energiforbruget nedsættes og økonomisk skal lejerne sikres en fremtid uden husleje- og energiprisstigninger. Bebyggelsen Lundevænget er bevaringsværdig og løsninger udvikles ud fra bebyggelsens arkitektoniske værdier.

Spaniensgade: 10 lejligheder fremtidssikres med nye indvendige overfl ader, køkkener og badeværelser. Der etableres nye energieffektive ventilations- og varmesystemer. Klimaskærme efterisoleres og nye vinduer og altaner forbedre boligernes funktion. Tagkonstruktionen forberedes for solcellepaneler.

  • Projektperiode 2012
  • Omfang Ungdomsboliger i Gentofte: 6.400 m², Lundevænget: 40.000 m², Spaniensgade: 900 m²
  • Anvendelse Boliger
  • Adresse København
  • Bygherre Gentofte Ejendomme, fsb, Lejerbo
  • Ydelse Arkitektrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Landskab ERIK arkitekter

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP