DK

Strategien for omdannelse af Garditgrunden er baseret på den overordnede vision for Viborg Baneby. På baggrund af volumenstudier og eksisterende matrikelskel, fastlægger planen en fremtidig bebyggelses- og landskabsstruktur, der er både robust og fleksibel.

Strategien for omdannelse af Garditgrunden er baseret på den overordnede vision for Viborg Baneby. På baggrund af volumenstudier og eksisterende matrikelskel, fastlægger planen en fremtidig bebyggelses- og landskabsstruktur for området, der på en gang er både robust og fleksibel.

Den arkitektoniske identitet er karrebyen med aktive facader mod alle veje. Det er valgt fordi, at karrestrukturen er det princip, som de fleste genkender og identificerer med begrebet ’by’. Husene opføres primært med facade i byggefeltets facadelinie og danner dermed byrummets kant.
Grunden er opdelt og struktureret med et hierarkisk net af fordelingsveje, der udformes som ’shared space’. Landskabsidentiteten hentes i Banebyens karakter som blandet industriområde med selvgroede plantninger, jernbanespor og asfaltbelægninger i store flader med sprækker af grønt. I dette indgår regnvandshåndtering lokalt med permeable belægninger, regnvandsbede og indbyggede muligheder for opstuvning i bassiner samt grønne tage og facader.

 

  • Projektperiode 2014 - 2017
  • Omfang 32.000 m²
  • Byggesum 450 mio. kr. (Landskab: 30 mio. Kr.)
  • Anvendelse Fra industi til bolig og erhverv
  • Adresse Erik Glippingsvej 6 - 12, Viborg
  • Bygherre Gardit AS
  • Ydelse Byplanstrategi, volumenstudier, helhedsplan for bebyggelse og landskab samt lokalplan
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Landskab ERIK arkitekter
  • Ingeniør Viborg Ingeniørerne
TILBAGE TIL TOP