DK

Projektet omfatter en total facadeistandsættelse af ejendommen Gl. Kongevej nr. 25 opført i 1869.

Facaden var i 1990 blevet malet i en kombination af pastelblå og lyseblå nuancer og fremstod nu slidt og afskallet og stod derfor overfor en omfattende istandsættelse. I den forbindelse ønskede ejerforeningen ejendommens facade tilbageført til sit oprindeligt udtryk.

Ved hjælp af både afskrabning af malinglagene samt gamle fotos fra 1910 og 1928 blev det bekræftet at bygningen havde set radikalt anderledes ud.

For at genskabe det oprindelige facadeudryk omfattede arbejdet således at store partier røde teglsten blev fritlagt for blå maling. Herudover blev relieffer og ornamenter med flosset, sortnet maling afrenset og malet op ligesom den øvrig pudsede del af facaden.

De pudsede partier på facaden står nu i varme lyse og gyldne nuancer og spiller op mod de afrensede røde sten og de nymalede mørkeblå vinduer.

Arbejdet omfattede tillige montage af nye koblede vinduer, hvor de eksisterende termovinder var udtjente samt etablering af en ny elektronisk port i træ som erstatning for den gamle gitterport i metal.

Herudover blev kældermuren isoleret under jorden mod gaden og portrummet isoleret mod beboelsesområdet.

Facaden stod færdigistandsat i december 2017.

  • Projektperiode 2017
  • Byggesum 1.7 mio kr.
  • Anvendelse Boliger og erhverv
  • Adresse Gammel Kongevej 25, 1610 Kbh. V
  • Bygherre E/F Gl. Kongevej 25
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Udbudsform Hovedentreprise

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP