DK

I forbindelse med en omstrukturering og relokalisering af medarbejdere har vi rådgivet HEF omkring om- og tilbygning af deres eksisterende domicil i Aalborg.

HEF er et forsyningsselskab med forretningsområderne Net, Energi og Fiber.

I forbindelse med en organisationsændring i 2015 havde man et ønske om at understøtte organisationens vision I de fysiske omgivelser. Man ønskede bl.a. at direktionen blev mere synlig samt et naturligt omdrejningspunkt i bygningen.

Værdiord som Handlekraft, Ordenlighed, Balance og Åbenhed afspejles i den måde medarbejderne er placeret på i bygningen og hvordan den er indrettes. Gangarealer er blevet brudt op for at skabe plads til sociale samlingssteder og kantinen er blevet et mødelokale med mange forskellige miljøer der opfordrer til samling.

Ved at arbejde med mindre skriveborde er det lykkedes os at arealoptimere de eksisterende lokaler, så behovet for tilbygning er blevet reduceret væsenligt.

Ved at kigge på bygningens konstruktion og flow har vi hjulpet med placeringen af en ny tilbygget pavillon samt flyttet funktioner så sammenhængskraften i bygningen er blevet meget større.

  • Projektperiode 2015-2016
  • Omfang 8.000 m² – 350 m²
  • Byggesum Inventarindkøb 2 mio. kr.
  • Anvendelse Kontor
  • Adresse Under vandet, Aalborg
  • Bygherre HEF
  • Ydelse Behovsafdækning, bygningsanalyse, ombygning, indretning, budgettering og indkøb af inventar.
  • Interiørarkitekt ERIK arkitekter

KONTAKTPERSON:

Gitte Frederiksen Kjølby

Arkitekt / Kompetenceleder, indretning og adfærd

T [+45] 4220 6267

gfk@erik.dk

TILBAGE TIL TOP