DK

Henrikseje herregård er et større gårdanlæg fra slut 1700-tallet beliggende i udkanten af Randers. Tegnestuen har udført en gennemgribende istandsættelse af anlæggets nordliggende 1700-tals bindingsværkslade.

Henrikseje Herregård er et større gårdanlæg fra slut 1700-tallet beliggende i udkanten af Randers.
Anlægget består af gårdens hovedhus fra 1791, en aftægtsbolig og et trelænget lade- og staldanlæg bestående af en langstrakt bindingsværkslade mod nord, en sidebygning i bindingsværk mod vest, samt en nyere ladebygning mod øst. Med undtagelse af sidstnævnte er anlægget fredet.

Der er efter en gennemgang af lade- og staldbygninger i sommeren 2014 igangsat en gennemgribende istandsættelse af anlæggets nordliggende 1700-tals bindingsværkslade, med henblik på statisk konsolidering og restaurering af tag og tagkonstruktion, udbedringer af murværk, bindingsværk og porte.
Laden fremstår i dag i gult bindingsværk med i alt 54 fag mod nord og 25 fag mod syd. Tagfladen fremstår mod nord med bølgeeternit, mens den mod syd er teglhængt med røde blødstrøgne tegl.
Der gennemføres en nænsom restaurering af alle nedbrudte dele, så den fredede lade kan sikres for kommende generationer.

  • Projektperiode 2014 - 2016
  • Omfang 355 m²
  • Anvendelse Bindingsværk lade, barok
  • Adresse Mariagervej 261, 8920 Randers
  • Bygherre Martin Kirk Christensen
  • Ydelse Totalrådgivning
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN AS
  • Udbudsform Tildelt

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP