DK

Landskabsplanen indeholder idéer til at skabe mere liv mellem husene ved at forbedre adgang fra boligerne til parkområder gennem kældre, nye stiforbindelser, nye fælles haverum i de bolignære udearealer samt ny belysning som sikrer tryghed og transparens.

Højstrupparken i Odense er opført 50’erne og en del af den unikke danske funktionalisme, der kombinerer den murede håndværkstradition med industrialiseringens betonelementbyggeri. Bebyggelsen er oprindeligt tegnet af de lokale arkitekter Anders og Erik Eriksen med C.Th. Sørensen som landskabsarkitekt i den ene halvdel af bebyggelsen.
Den overordnede tilgang til udearealernes renovering er som for bygningerne ’nænsom transformation’, og på en måde hvor fortid og nutid balanceres.
Landskabsplanen indeholder ideer til at skabe mere liv mellem husene, blandt andet ved at forbedre adgang fra boligerne til parkområder gennem kældre, nye stiforbindelser, nye fælles haverum i de bolignære udearealer samt ny belysning som sikrer tryghed og transparens. Parkerne opstrammes og gives hver sin særlige funktion, udformning og identitet. De grønne barrierer fjernes, og der sikres visuelt udsyn og fysiske forbindelser på langs og på tværs i hele bebyggelsen. Eksisterende legepladser flyttes og/eller fornys, og der tilføjes nye fælles møde- og aktivitetsmuligheder for hele bebyggelsen.
Parkeringsomfanget bibeholdes men omfordeles således der bliver plads til mere opholdsvenlige ankomstarealer ved boligerne.

 • Projektperiode 2012 -
 • Omgang 42.000 m²
 • Byggesum 350 mio. kr.
 • Anvendelse 606 almennyttige boliger
 • Adresse Odense
 • Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab
 • Ydelse Totalrådgivning (rammeaftale) inkl. Landskab, arkitektrådgivning, bevaringsvurdering, konsulentarbejde
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Inegniør Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN AS, Danakon Rådgivende Ingeniører
 • Udbudsform Hovedentreprise

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP