DK

Det murede byggeri er med til at give vores bygninger og byer identitet. Men skærpede krav og standarder for indeklima, komfort og energiforbrug udfordrer vores byggede kulturarv. Målet med vores forslag er at forbedre den overordnede sammenhæng i bebyggelse og med den omkringliggende by.

Det murede byggeri er med til at give vores bygninger og byer identitet. Men skærpede krav og standarder for indeklima, komfort og energiforbrug udfordrer vores byggede kulturarv. Målet med forslaget er at forbedre den overordnede sammenhæng i bebyggelse og med den omkringliggende by. Helhedsplanen rummer en overordnet tilstandsvurdering og en række forslag til udbedringer. Demonstrationsprojektet for fremtidens energirenovering af den murede byggeri fra 40’erne og 50’erne, omfatter løsninger til energi- og indeklimaforbedringer, tilgængelighed og optimering af boligernes funktionalitet.

Forslaget er gennemført på 1 lejlighed og skal herefter danne grundlag for resten af helhedsplanen på i alt 24.000 m². Vores løsning rummer følgende potentialer:

 1. Bygningen bevarer sin bygningskulturelle identitet
 2. Boligarealet reduceres ikke og facaden bliver kun 8 cm dybere
 3. Der opnås en ny og tæt klimaskærm
 4. Alle kuldebroer og risiko for skimmel elimineres
 5. Der opnås CO2 besparelse fordi man genbruger eksisterende mursten
 6. Løsningen er skalérbar fordi størstedelen af den danske bygningsmasse har murede facader
 7. Løsningen kan industrialiseres
 8. Facadeisolering kan foretages udefra, mens beboerne er hjemme
 9. Lejlighederne bliver åbne og gennemlyste
 • Projektperiode 2012 -
 • Omfang 42.000 m²
 • Byggesum 350 mio. kr.
 • Anvendelse Almene boliger
 • Adresse Odense
 • Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab
 • Ydelse Totalrådgivning (rammeaftale) inkl. Landskab, arkitektrådgivning, bevaringsvurdering og konsulentarbejde
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN AS, Danakon Rådgivende Ingeniører
 • Udbudsform Hovedentreprise

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP