DK

Vi blev kontaktet i forbindelse med en traditionel site research for advokaterne DLA Nordic (Nu: Horten), men opgaven udviklede sig radikalt undervejs, da vi blev inddraget i Hortens strategiske visioner for virksomhedens udvikling.

Vi blev kontaktet i forbindelse med en traditionel site research for advokaterne DLA Nordic (Nu: Horten Advokatpartnerselskab), men opgaven udviklede sig radikalt undervejs, da vi blev inddraget i Hortens strategiske visioner for virksomhedens udvikling. Opdraget blev derfor ændret til at se på Hortens kommende domicil som resultat af en strategisk, innovativ proces. Projektets primære fokus blev at tilvejebringe rammerne for et dynamisk viden flow gennem hele organisationen, således at arbejdet ville forgår i et kreativt og konstruktivt miljø.

Som arkitektonisk hovedgreb, blev en X-form valgt, da dette muliggjorde et centralt torv på hver enkelt etage. Kontorer blev fordelt langs facaderne i de 4 ”ben” og åbne arbejdspladser blev placeret foran kontorer og arrangeret omkring de to atrier i hver ende af X-form.

Stueetagen blev disponeret, så den indeholdt reception, kantine, intern service funktioner samt bibliotek og den øverste etage (5. sal) blev indrettet som mødecenter. Bygningen blev opdelt i offentlige zoner, reception og 5. sals mødecenter, mens resten af bygningen er “fortrolige områder” til virksomhedens medarbejdere. Bygningens indretning blev brugt som et aktiv gennem farvevalg, møbler og placering af støttefunktioner, til at afspejle Hortens CSR værdier.

ERIK arkitekter har stået for bygnings form, programmering, materialevalg, samt alle indvendige arbejder, mens facaden blev projekteret af totalentreprenørens arkitekt (3XN).

  • Projektperiode 2006-2009
  • Omfang 9.000 m²
  • Byggesum 300 mio. kr.
  • Anvendelse Domicil
  • Adresse Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup
  • Bygherre Carlsberg Ejendomme A/S og Horten Advokatselskab som bruger
  • Ydelse Lejerrådgivning, indretning og spacemanagement
  • Arkitekt ERIK arkitekter og 3XN
  • Ingeniør Rambøll Danmark A/S
  • Entreprenør E. Pihl & Søn A/S
KONTAKTPERSON:

Bo Jeppesen

Arkitekt / Partner

T [+45] 2892 4692

bje@erik.dk

TILBAGE TIL TOP