DK

Intensiv afsnit på Regionshospitalet i Silkeborg. Da forholdene i de eksisterende rammer var blevet for små og utidssvarende samt pladskravene til rehabilitering ikke kunne opfyldes, blev der udbudt en konkurrence om ombygning og renovering som vi vandt.

Intensiv afsnit på Regionshospitalet i Silkeborg er et højteknologisk afsnit, der varetager plejen og behandlingen af svært kritisk syge patienter. Afdelingen, der ligger i Bygning 15 på 1. sal har i de senere år specialiseret sig i NISA patienter, Neuro Intensivt Stepdown Afsnit, hvilket vil sige, at der sættes tidligt ind med neurorehabilitering samtidig med respiratoraftapning af intensiv patienter. Da forholdene i de eksisterende rammer var blevet for små og utidssvarende samt pladskravene til rehabilitering ikke kunne opfyldes skulle der derfor ombygges og renoveres.

Opgaven bestod således i en ombygning med nyindretning i eksisterende bygning og omfatter 4 sengestuer, 1 opvågningsstue og 6 NISA-sengestuer. Foruden sengestuerne indrettes en ”kommandocentral”, personalestue, vagtstue, kontorer, patientbadeværelser, køkken, medicinrum, skyllerum, linnedrum, depotrum, pårørende-opholdsrum mv. Der opføres tillige en ny altan med plads til sengeliggende patienter.

Ombygningen blev foretaget mens de øvrige etager med henholdsvis operationsstuer og sterilcentral var i drift. Hensynet til hospitalets funktioner og logistik – samt hensynet til opretholdelsen af den daglige drift under udførelsen har således været tungtvejende i projektet.

  • Projektperiode 2014 - 2015
  • Omfang 900 m²
  • Byggesum 10,5 mio. kr.
  • Anvendelse Intensiv afsnit
  • Adresse Falkevej 1 - 3, 8600 Silkeborg
  • Bygherre Region Midtjylland
  • Ydelse Arkitektrådgivning inkl. projekteringsledelse og fagtilsyn
  • Arkitekt ERIK arkitekter
  • Ingeniør Oluf Jørgensen AS
  • Udbudsform Fagentreprise

KONTAKTPERSON:

Jesper Laursen

Arkitekt / Tegnestueleder, Viborg / Partner

T [+45] 2034 8535

jl@erik.dk

TILBAGE TIL TOP