DK

Kastrupgårdsamlingen er beliggende på Kastrupgård. Museet er blevet renoveret og moderniseret med henblik på at udvide udstillingskapaciteten samt forbedre publikumsfaciliteterne og tilgængeligheden.

Kastrupgårdsamlingen er beliggende på Kastrupgård, et landsted fra midten af 1700-tallet, som siden er udbygget med nyere sidefløje i 1970’erne. I dag fremstår som et fire-fløjet anlæg.

Museet er blevet renoveret og moderniseret med henblik på at udvide udstillingskapaciteten samt forbedre publikumsfaciliteterne og tilgængeligheden. Ved renoveringen og ombygningen er alle lokalerne i stueetagen taget i brug til udstilling. Herved er museets udstillingsareal udvidet med ca. 300 m². Museet rummer nyindrettet foyér med forbedret adgang for bevægelseshæmmede, i tilknytning hertil nyt handicaptoilet og garderobe. I den ene halvdel af den tidligere stalbygning er indrettet en ny publikumscafé med tilhørende museumsbutik. I sommerperioden har caféen adgang til en udendørs terrasse. I kælderetagen – i tilknytning til den nye foyer, er publikumstoiletter og garderober istandsat. Udstillingslokalerne er blevet sammenlagt og istandsat med ny gulvbelægning, nymalede vægge, lofter og belysning. Ventilationsanlægget til de nyrenoverede udstillingslokaler er istandsat samt suppleret, og der er etableret lift i lokalerne, så bevægelseshæmmede kan færdes i alle stueetagens sammenhængende lokaler.

 • Projektperiode 2012
 • Omfang 330 m²
 • Byggesum 6 mio. kr. ekskl. moms
 • Anvendelse Museum
 • Adresse Kastrupvej 399, 2770 Kastrup
 • Bygherre Tårnby Kommune for Kastrupgårdsamlingen
 • Ydelse Arkitektrådgivning
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Ingeniør Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører AS, Gert Carstensen AS
 • Udbudsform Totalentreprise
 • Entreprenør JAKON AS

KONTAKTPERSON:

Gitta Hammer

Projektchef

T [+45] 4214 7037

gh@erik.dk

TILBAGE TIL TOP