DK

Tegnestuen varetager en række opgaver for Københavns Ejendomme vedr. skoler, institutioner, plejecentre mm. Foreløbig har det indbefattet rådgivning omkring nybygning til Grøndalsvængets Skole, Christianshavn Skole, samt helhedsrenovering af Kildevæld Skole og nybygning af Kulturcenter Kildevæld.

Tegnestuen varetager en række opgaver for Københavns Ejendomme indenfor en 2 årig rammeaftale, vedr. skoler, institutioner, plejecentre mm. Foreløbig har dette indbefattet rådgivning omkring nybygning til Grøndalsvængets Skole, Christianshavn Skole, samt helhedsrenovering af Kildevæld Skole og nybygning af Kulturcenter Kildevæld. Vi har som underrådgiver til Moe, vundet miniudbuddene.

Teamet varetager prækvalifikation, samt udarbejdelse af udbudsmateriale og på baggrund af dette, udvælgelse af totalrådgiver. Moe/ Tegnestuen styrer projektfaser og faciliteterer processen, og afslutter hver fase af med en grundig granskning.

Gennem workshops med bygherre, brugere og totalrådgiver sikres en fremadskridende og dynamisk proces, der tilgodeser både projekt, bygherre og brugere.

Vores rolle er specifikt at have fokus på at sikre at projekterne lever op til de mangfoldige krav, der stilles til en nutidig folkeskole, blandt andet med hensyn til at implementere den nye folkeskolereform samt at projekterne styres imod et højt arkitektonisk ambitionsniveau, såvel på nybygning som på helhedsrenovering.

 

  • Projektperiode 2013 - 2017
  • Omfang 8.000 - 10.000 m²
  • Byggesum 80 - 110 mio. kr. pr. skole (nybyg), 30 - 70 mio. kr. pr. skole (helhedsrenovering)
  • Anvendelse Skoler
  • Byherre Københavns Ejendomme, KEJD
  • Ydelse Bygherrerådgivning, arkitektrådgivning
  • Byherrerådg. ERIK arkitekter

KONTAKTPERSON:

Morten Ørsager

Arkitekt / Partner

T [+45] 4214 7004

mo@erik.dk

TILBAGE TIL TOP