DK

Visionen KVARTERET PÅ SKRÅNINGEN er en ambitiøs og bæredygtig strategi for revitalisering boligbebyggelsen omkring Ravnkildevej i Kildeparken, Aalborg Øst.

Visionen KVARTERET PÅ SKRÅNINGEN er en ambitiøs og bæredygtig strategi for revitalisering boligbebyggelsen omkring Ravnkildevej i Kildeparken, Aalborg Øst. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Rubow Arkitekter og ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

Projektet har en urban tilgang og orienterer boligerne omkring fælles gaderum med parkering og ophold helt inde ved gadedøren til den enkelte bolig. Den urbane stemning er konsekvent gennemført i det arkitektoniske udtryk og i forslagets landskabsdesign.

De eksisterende blokke omdannes til henholdsvis rækkehuse, opgangshuse og trappehuse med fokus på lys og udsigt samt udendørs ophold på store terrasser og/eller i private haverum.
Tre nye ankerbebyggelser skal orientering og nyt fokus i bebyggelsen: Kvarterspladen, Panoramahuset og Søhuset. Hver bebyggelse er designet til at tilpasse sig og forstærke de bebyggelsesmæssige og landskabelig kvaliteter, hvert enkelt sted.

 • Projektperiode 2014
 • Omfang 270 boliger
 • Byggesum 245 mio. kr. (Landskab: 19 mio. Kr.)
 • Anvendelse Almene boliger
 • Adresse Aalborg
 • Bygherre Himmerland Boligforening
 • Ydelse Helhedsplan og landskab
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Landskab ERIK arkitekter
 • Ingeniør Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN AS
 • Udbudsform Indbudt konkurrence
TILBAGE TIL TOP