DK

Grundet øget aktivitet udvider Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet i Silkeborg med flere sengestuer. Udvidelsen skaber et sammenhængende kirurgisk sengeafsnit med bedre miljø for patienter og pårørende og større udnyttelse af de personale-, lokale- og driftsmæssige ressourcer.

Grundet øget aktivitet udvider Center for Planlagt Kirurgi på Regionshospitalet i Silkeborg med flere sengestuer.

Det var ikke muligt at etablere flere sengepladser inden for eksisterende rammer, hvorfor der skulle etableres en tilbygning med nyt sengeafsnit oven på eksisterende bygning. Tilbygningen/udvidelsen etableres i tilknytning til eksisterende kirurgisk sengeafsnit, hvilket muliggør samdrift og udnyttelse af service og støttefunktioner samtidig med at det sundhedsfaglige miljø understøttes. Udvidelsen skaber således ét sammenhængende kirurgisk sengeafsnit med bedre miljø for patienter og pårørende og større udnyttelse af de personale-, lokale- og driftsmæssige ressourcer.

Tilbygningen omfatter rum for otte sengepladser med eget bad og toilet samt sygeplejerskekontor, personalerum, kontor og samtalerum.
Tilbygningen blev foretaget mens de øvrige etager var i drift. Hensynet til hospitalets funktioner og logistik – samt hensynet til opretholdelsen af den daglige drift under udførelsen har således været tungtvejende i projektet.

 • Projektperiode 2014 - 2015
 • Omfang 416 m²
 • Byggesum 7,9 mio. kr.
 • Anvendelse Sengeafsnit for kirurgiske patienter
 • Adresse Regionshospitalet i Silkeborg
 • Bygherre Region Midtjylland
 • Ydelse Arkitektrådgivning, projekteringsledelse og fagtilsyn
 • Arkitekt ERIK arkitekter
 • Ingeniør Oluf Jørgensen AS
 • Udbudsform Fagentreprise
 • Entreprenør Fagentrepriser
 • Energiklasse Lavenergiklasse 2015

KONTAKTPERSON:

Jesper Laursen

Arkitekt / Tegnestueleder, Viborg / Partner

T [+45] 2034 8535

jl@erik.dk

TILBAGE TIL TOP